OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. 10. 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a úkolů z něho vyplývajících pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byla vedením nemocnice provedena následující protikorupční opatření:
Byla zřízena protikorupční telefonní linka s číslem +420 543 184 076, na které s Vámi budou projednány veškeré připomínky a náměty, dále byla zřízena e-mailová adresa protikorupcni(at)fnusa.cz, na niž můžete zasílat své náměty, podněty a připomínky.
Veškerá sdělení, která nám poskytnete, budou odpovědně analyzována. Pokud nám sdělíte svoji adresu, na Vaše připomínky či náměty písemně odpovíme. Se závažnými sděleními bude seznámeno vedení nemocnice. Budou prošetřena, a pokud bude zjištěno, že Vaše připomínky jsou objektivní, zajistíme nápravu nedostatků či nedopatření, na která jste upozornili. Vedení nemocnice má zájem na tom, abychom poskytovali včasné a kvalitní služby a aby pacienti byli spokojeni. Svými podněty nám můžete pomoci naši práci zlepšovat.

Přehled poradenských společností Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je k dispozici zde.
Interní protikorupční program Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je k dispozici zde.
Etický kodex zaměstnance FNUSA je k dispozici zde.
Smlouvy zveřejněné v Registru smluv jsou dostupné zde.


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1