OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 

 logo                   
   
 


 

Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědní disciplínou, která tvoří nedílnou součást léčebně preventivní péče; je realizováno formou ošetřovatelského procesu, s vlastní koncepcí a vědeckou základnou. Velkou roli v kvalitě poskytované péče mají rovněž pracovníci všech nelékařských oborů z vyšetřovacích složek nemocnice - zdravotní laboranti, radiodiagnostičtí asistenti, dále pak fyzioterapeuti a farmaceutičtí asistenti. Výsledky vyšetření se podílí na stanovení správné a včasné diagnózy.
Hlavním principem nově koncipovaného ošetřovatelství je člověk se svými potřebami a problémy na jedné straně, na druhé pak sestra, jejímž úkolem je problémy identifikovat, stanovit stupeň jejich závažnosti a najít nejvhodnější způsob řešení. Takto koncipovaná péče předpokládá osobní zodpovědnost sestry a současně aktivní zapojení jak nemocného, tak jeho rodiny do ošetřovatelského procesu. Sestra se musí aktivnímu ošetřovatelství, orientovanému nikoliv na výkon, ale na člověka s jeho individuálními potřebami, stále učit. Výchova začíná při kvalifikační přípravě, pokračuje promyšleným kontinuálním vzděláváním v praxi.
 
Kvalifikační příprava je dána těmito zákonnými normami v platném znění:
Zákonem 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vyhláškou 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 
Registrace zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
Hlavním cílem získání osvědčení k samostatnému výkonu povolání u nelékařských profesí , tj. registrace je, že pracovníci, kteří osvědčení získali, mají patřičné kvalifikační vzdělání včetně kontinuálního, které je opravňuje vykonávat danou profesi.
Celoživotní vzdělávání vede ke zvyšování odborné úrovně pracovníků a tím ke zvyšování úrovně kvality poskytované péče a jiných činností s tím souvisejících.
 

 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1