DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ambulance Urologického oddělení a Onkologicko-chirurgického oddělení jsou přestěhovány z ul. Výstavní do areálu nemocnice na Pekařské. Urologickou ambulanci najdete nově v budově M2, 1.patro a ambulanci Onkologicko-chirurgického oddělení v přízemí budovy C.

Domů * Pacienti & veřejnost
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně neposkytuje lékařskou pohotovostní službu.
Organizaci lékařské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji naleznete zde.

 

Vážení pacienti a návštěvníci, 

veškeré potřebné informace související s návštěvou či hospitalizací ve svaté Anně hledejte v levém menu.
Pro snazší orientaci ve vyhledávání odborných pracovišť můžete použít rychlého průvodce Aničku.

nohaContact our specialist if you need it.