OBJEDNÁVKA JÍDEL

 

 
 
 
 

ZIMBRA

 

pošta

POŠTA

 
 
 
 

MOBILEKMAN

 
 
 
      NUXEO     

         

 

 
Zaměstnanci

 logo                   
   
 


 

 

Příjemce

NT11405 - Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu
Prof. MUDr. Lýdie IzakovičováHollá, Ph.D. (2010 - 2015)

NT11414 - Poruchy diferenciace B lymfocitů u pacientů s defekty humorální imunity
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. (2010 - 2014)

NT11412 - Mnohočetné postižení věnčitých tepen diagnostikované při primární PCI pro STEMI: kompletní revaskularizace nebo konzervativní léčba. Studie Prague – 13.
MUDr. Ota Hlinomaz,CSc. (2010 - 2014)

NT11420 - Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (2010 - 2015)

NT11401 - Význam spánkové apnoe v patofyziologii hypertrofické kardiomyopatie
Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. (2011 - 2015)

NT12483 - Vztah virové etiologie nádorů orofaryngu k úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (2011 - 2014)

NT13434 - Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030
Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (2012 - 2015)

NT13441 - Exprese proteinů rodiny Myb v adenokarcinomech tlustého střeva a vztah k jejich metastatickému potenciálu
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 - 2015)

NT14087 - Komplexní bioptická diagnostika zánětlivých a virových onemocnění myokardu
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (2013 – 2015)

NT14120 - Využití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (2013 – 2015)

NT14321 - Krytí gingiválních recesů kolagenní matrix v kombinaci s plazmou bohatou na trombocyty, plazmou bohatou na fibrin nebo proteiny sklovinné matrix
MUDr. Jan Vokurka (2013 – 2015)


Spolupříjemce

NT13271 - Fenotypizace T- a B- lymfocytů u imunodeficitních pacientů
Mgr. Marcela Vlková (2012 - 2015)

NT13437 - Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie.
MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (2012 - 2015)

NT13726 - Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta."
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 - 2015)

NT13242 - Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení.
Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (2012 - 2015)

NT13660 - Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 - 2015)

NT14337 - Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (2013 – 2015)

NT14579 - Ireverzibilní elektroporace pankreatu
MUDr. Iva Svobodová (2013 – 2015)

NT14585 - Genodermatózy - molekulární příčiny a diagnostika
MUDr. Karel Veselý, Ph.D. (2013 – 2015)

NT14600 - Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hippocampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozařování mozkovny
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (2013 – 2015)


Granty Grantové agentury ČR

Spolupříjemce

13-16304S - Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (2013 – 2015)


 
certifikat kvality logo

CZ06 04 epicare

emas logo CZ 000053 FNUSA

 


ICRC logo cz tag    logo sice  logo hobit logo kardiovize logo akademi FN21 logo dobrocentrum 1