Optimismus, důvěra a lidský přístup jsou základem úspěšné spolupráce

„Je to možnost, jak žít dále“, svěřuje se pan Jaromír Špaček v rozhovoru, v němž hodnotí svoje zapojení do klinických studií ve FNUSA. Již 50 měsiců je součástí výzkumu v oblasti onkologie a nyní ochotně souhlasil se sdílením své zkušenosti.

Proč jste se rozhodl zapojit do klinické studii ve FNUSA?

Viděl jsem v této studii jedinou možnost léčby nebo zastavení rychlého rakovinového bujení v mém těle pro další roky a také záchranu alespoň jedné ledviny a života bez dialýzy.

Jak jste se o studii dozvěděl?

Studii mi navrhla a doporučila moje lékařka při onkologické kontrole zdravotního stavu po operacích, kdy se mi objevily metastáze.

Jak hodnotíte svoji dosavadní účast?

Jsem optimisticky naladěný pacient, takže se snažím dodržováním pokynů od lékařů napomáhat sobě i výzkumné studii k dobrým výsledkům. Vnímám především pozitivní účinky daného léku. Účast je pro mě nadějí pro můj další život. Navíc mi přináší důslednou kontrolu mého celkového zdravotního stavu během klinické studie a také zamyšlení se nad tím, co je pro mě prioritou.

Setkal jste se s nějakými obtížemi souvisejícími s experimentální léčbou? 

Jediné, co bylo a je pro mě obtížnější, je zvládnutí všech vedlejších zdravotních problémů, které léčba má – syndrom ruka-noha, krevní obraz… Proto oceňuji lékaře, sestry, prostě všechny, co mi jsou stále nápomocni při zvládnutí mé nemoci a jsou mi oporou při zapojení do klinické studie. Mají vždy profesionální i lidský přístup, poradí a pomohou vyřešit případné druhotné problémy s léčbou. Proto je považuji jak pro mě, tak pro všechny další pacienty za neocenitelné.

Pokud byste se měl znovu rozhodovat, šel byste do toho?

Určitě, je to možnost jak žít dále.

Jak jste byl spokojen s péčí během léčby?

Jak jsem již uvedl, byla mi vždy věnována veškerá dostupná péče. Všichni pečlivě kontrolovali můj celkový zdravotní stav po celou dobu studie.

Co byste vzkázal pacientům, kteří zvažují, zda podobnou léčbu podstoupit? Na co se připravit? S čím počítat? Čeho se vyvarovat?

Pokud budou moci pacienti klinickou studii podstoupit, tak ji doporučuji. Je to vlastně naděje jak pro ně, tak pro další generace, že se s našimi výsledky studií může dále pracovat a přinášet nové možnosti pro léčení této nemoci. Je jasné, že léčba není nikdy jednoduchá a přináší i negativní zdravotní problémy. Ale, jak jsem již uváděl, optimismus a radost z každého dne života jsou jedním z velmi důležitých prostředků k překonání i zdravotních problémů, které s léčbou mohou souviset.

Chtěl byste nám sdělit cokoliv dalšího?

Rád bych poděkoval všem, kteří mi touto klinickou studií pomohli a dali šanci prožít několik dalších let v kruhu svých blízkých.

Děkujeme za Vaše zkušenosti i optimismus, s jakým léčbu zvládáte. Ať se Vám daří.