Každý příběh pacienta ve vás zanechá stopu

Zuzana Hrdličková je studijní koordinátorkou Centra klinických studií v rámci ICRC už pátým rokem. V rozhovoru nám prozradila, co její práce obnáší a na co všechno musí dohlédnout. Ke každému pacientovi přistupuje profesionálně, přesto vnímá i jeho individuální lidský příběh.

Jakým studiím se věnujete?

V současné době mám na starosti klinické studie několika medicínských odborností. Největší počet studií mám na gastroenterologii, dále pak na kardiologii, kožním oddělení, revmatologii, otorinolaryngologii a chirurgii.

Jaká je Vaše role v rámci realizace klinické studie?

Detaily se liší podle zkušenosti centra a složitosti jednotlivých protokolů. Základem je ale maximální podpora studijnímu týmu – tedy lékařům i sestřičkám, případně lékárníkům, kteří se na klinickém hodnocení podílejí. Musím dobře znát konkrétní protokol a činnosti, které jsou přiřazeny jednotlivým osobám v týmu. Jednám také se zadavateli klinických studií. Jelikož jsou převážně ze zahraničí, komunikujeme v angličtině. Nemalou agendou je i administrativní část. Před zahájením klinické studie zajišťuji potřebné dokumenty a podpisy. Následně je potřeba všechny údaje o zdravotním stavu pacienta, získané v průběhu klinického hodnocení, převést do speciálních elektronických formulářů, ze kterých zadavatel získává výsledky z klinických studií.

Jak organizujete spolupráci s účastníky studie?

Při péči o pacienta musím vědět, co každá jeho návštěva obnáší za procedury a kdo je za ně zodpovědný. Musím dohlédnout, aby byly všechny procedury provedeny ve správné posloupnosti. Na každou konkrétní návštěvu pacienta se připravuji dopředu tak, aby proběhla hladce a dle daného protokolu. Návštěvy jsou většinou předem přesně dané, a to i jejich časový rozvrh. Někdy je například potřeba domluvit více vyšetření na konkrétní termín, zajistit odvoz biologických vzorků a jejich zpracování přesně podle předem daného laboratorního manuálu.

Staráte se o všechny pacienty v dané studii, nebo je vás koordinátorů více?

V našem centru je studijních koordinátorů samozřejmě více, každá máme na starosti určité studie. V konkrétní přidělené studii se starám o všechny pacienty. V rámci pracoviště je ale zajištěna zastupitelnost, takže například v případě nemoci nebo dovolené mě zastoupí některá z kolegyň.

Jak se vybírají účastníci studie? Ozývají se zájemci sami?

Velká část účastníků klinických studií je z řad stálých pacientů našich lékařů. Tito lékaři dobře znají jejich zdravotní stav, předešlou léčbu i pacienta samotného. Další spektrum pacientů tvoří účastníci, kteří jsou doporučeni jiným lékařem například z nějaké malé ambulance. Nově jsme teď také spustili databázi dobrovolníků, do které se mohou zájemci registrovat. Vhodného zájemce posléze kontaktujeme v případě, že se objeví protokol, jehož kritéria bude splňovat.

Jak vypadá první setkání, co následuje? Kdo všechno je účastníkům k dispozici?

Na prvním setkání seznamujeme zájemce o klinickou studii podrobně s protokolem studie a vysvětlujeme, co od něj budeme požadovat a co naopak může očekávat. Toto setkání zpravidla probíhá v ambulanci lékaře a je zde přítomen i koordinátor dané studie. Pacient dostane kompletní informace o studii, kontakt na svého lékaře a koordinátora klinické studie. Probíráme také, co obsahuje informovaný souhlas, který mu předkládáme. Pacientovi následně dáme dostatečný čas na to, aby se rozhodl, zda má na základě všech poskytnutých informací zájem do studie vstoupit. Může si také vzít informovaný souhlas s sebou domů a prodiskutovat svoji účast ve studii se svými blízkými.

Co když někteří účastníci studii nedokončí?

Dokončení studie není podmínkou pro účast v klinické studii. Každý účastník se může rozhodnout a kdykoliv svůj souhlas stáhnout. Samozřejmě zadavatel klinické studie tím přichází o důležité údaje, nicméně účast na klinické studii je vždy zcela dobrovolná.

Jak pracujete s prožitky pacientů, jako jsou emoce, strach, bolest, naděje… Je jim k dispozici odborná podpora i v této oblasti?

Ke každému pacientovi se snažím přistupovat individuálně, dle jeho potřeb. Pokud má nějaké obavy v souvislosti s klinickou studií, může se kdykoliv obrátit na lékaře nebo právě na studijního koordinátora.

Spolupracujete v rámci studie také s rodinou účastníka studie?

Ano, v některých případech je součinnost rodiny potřeba a jejich pomoc velmi vítáme. Příkladem je doprovod na vyšetření, u kterých se nedoporučuje, aby pacient po jejich provedení odcházel sám. U starších pacientů nebo pacientů s horší pohyblivostí je doprovod rodinného příslušníka také velkou pomocí. V některých studiích využíváme i moderní technologie, jako je smartphone nebo tablet. Účastníci pomocí těchto zařízení vyplňují dotazníky. Umíte si jistě představit, že pro některé pacienty to může být náročné. Rodinní příslušníci nám usnadňují naši práci, když na pacienta dohlédnou, případně mu pomohou dotazník vyplnit. V tomto případě je ale samozřejmě k dispozici také studijní koordinátor.

Sledujete zdravotní stav účastníků i po dokončení studie?

Pacienti i po ukončení účasti mohou zůstat v péči lékaře, který je léčil v rámci klinické studie, pokud nebudou chtít jinak.

Vzpomenete si na konkrétní příběh/y, které Vám utkvěly v paměti?

Vzhledem k tomu, že pacienty vídám pravidelně, někdy i 2x měsíčně, tak si vytvoříme blízký vztah. Často znám z fotek děti svých pacientů, či jejich vnoučata. Vím, jak rádi tráví svůj volný čas a jak se jim daří v pracovním životě. Mám 2 úžasné pacientky z revmatologie, se kterými jsme v kontaktu i po skončení studie. Léčba jim tak pomohla, že mohly zase začít aktivně žít. Před studií nebyly schopné udržet plný hrnek v jedné ruce. Nebo pacienty s ulcerózní kolitidou, či Crohnovou chorobou, u kterých se podařilo účastí ve studii výrazně zkvalitnil život. Některé pacienty potkávám i po ukončení studie, s jiným se vídám méně, každopádně každý jednotlivý příběh ve mně zanechal stopu.

Děkujeme za Vaše postřehy a přejeme úspěšný průběh dalších studií.