Kontakt:

Kontakt pro zaslání podkladů ke klinickým studiím: trials.icrc@fnusa.cz

Kontakt pro zaslání podkladů k fakturaci klinických studií: fakturace.trials@fnusa.cz

Kontakt pro zaslání nabídky klinické studie (feasibility): feasibility@fnusa.cz

Zaměstnanci

Vedoucí centra

Ing. Lucie Tesárková – lucie.tesarkova@fnusa.cz

Vyjednávání smluv, feasibility, SID

Mgr. Hana Machová – hana.machova@fnusa.cz

Mgr. Veronika Kubíčková – veronika.kubickova@fnusa.cz

Finanční management

Petra Pavlů – petra.pavlu@fnusa.cz

Ing. Sabina Sudová – sabina.sudova@fnusa.cz

Studijní koordinátorky / studijní sestry

Mgr. Pavlína Prosecká – pavlina.prosecka@fnusa.cz

Lucia Poláčková – lucia.polackova@fnusa.cz

Bc. Zuzana Hrdličková – zuzana.hrdlickova@fnusa.cz

Bc. Marta Škubalová – marta.skubalova@fnusa.cz

Yana Chuienko – yana.chuienko@fnusa.cz

CZECRIN

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. – lenka.souckova@fnusa.cz