Manažer pro kybernetickou bezpečnost

Přijmeme do pracovního poměru zaměstnance/zaměstnankyni na plný úvazek na pozici

Manažer pro kybernetickou bezpečnost

Charakteristika pozice:

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za plánování, organizování, tvorbu a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu.
Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci, z platné legislativy
(zejména zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 82/2018 Sb., a dalších souvisejících předpisů) a navazujících předpisů vztahujících se k organizaci.

K základním úkolům manažera kybernetické bezpečnosti patří zejména:

 • odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací
 • úzká spolupráce s pověřencem pro ochranu osobních údajů
 • vypracování metodiky pro identifikaci, hodnocení, evidenci a zabezpečení aktiv a metodiky řízení rizik
 • pravidelný reporting a komunikace s vrcholovým vedením povinné osoby
 • předkládání zpráv o hodnocení aktiv a rizik, plánu zvládání rizik a prohlášení
  o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti
 • poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT
 • komunikace s GovCERT/CSIRTa podílení se na procesu řízení rizik
 • koordinace řízení a reportu incidentů a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • alespoň 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti nebo nejméně 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti nebo absolvování studia na vysoké škole v magisterském studijním programu a alespoň 1 rok praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti
 • dobrá orientace v klíčových principech řízení projektu a v legislativě, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • dobrá schopnost všestranné komunikace, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rozhodovací schopnosti
 • ochota se trvale vzdělávat
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti

 Dále je výhodou:

 • vzdělání v oboru právo nebo IT
 • praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • znalost anglického jazyka

Nabízíme: https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-3.pdf

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Písemné přihlášky ve formě motivačního dopisu doloženého profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte v elektronické podobě do 28. 2. 2021 na adresu: vera.kolouchova@fnusa.cz.

Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Martin Mareček, náměstek pro informatiku, tel. č. +420 543 182 009, e-mail: martin.marecek@fnusa.cz