ZOBRAZOVACÍ METODY

Po příjezdu do nemocnice Vás čeká rychlé neurologické vyšetření, pomocí kterého neurolog určí závažnost mozkové příhody. Při podezření na cévní mozkovou příhodu (CMP) provádíme okamžitě vyšetření mozku některou ze zobrazovacích metod (počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí). Před vyšetřením se odebírají krevní odběry, které potřebujeme před případným zahájením léčby.

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT)

2016 10 12 CTTato metoda umožňuje zobrazit různé části mozku pomocí rentgenového záření a následné počítačové rekonstrukce. Z výsledných snímků je lékař schopen vyčíst rozsah a stáří poškození mozkové tkáně a rozhodnout tak o nejlepším léčebném postupu.
Samotné vyšetření trvá jen několik minut a je zcela bezbolestné. Je nutné, abyste během vyšetření nehybně leželi (především pohyby hlavy mohou vést ke zhoršení kvality snímků). Z přilehlé místnosti s Vámi po celou dobu pomocí mikrofonu komunikuje personál a o všem Vás informuje.

Nativní (prosté) CT mozku

je vyšetření bez použití kontrastní látky a před jeho podstoupením není potřeba žádná zvláštní příprava. Současně s nativním CT u většiny pacientů provádíme detailní zobrazení mozkových cév, tzv. CT angiografii.
Před zahájením CT angiografie Vám sestřička zavede do žíly kanylu, která slouží pro podání kontrastní látky (obsahující jód) pro lepší zobrazení mozkových cév. Kontrastní látky patří mezi nejbezpečnější léčiva, přesto po jejich podání může dojít k nežádoucím alergickým reakcím. Proto před vyšetřením od pacienta či rodiny zjišťujeme, zda pacient netrpí alergiemi, vážnějším onemocněním ledvin (ledvinové selhání) nebo onemocněním štítné žlázy. Po vyšetření se kontrastní látka samovolně vyloučí z těla ledvinami.