Simulační vzdělávání

Simulační výuka představuje důležitou součást moderního vzdělávání a je stále častější součástí vzdělávání na zahraničních školách. Simulační výuka v našem pojetí je zaměřena nejen na samotný nácvik reálně nasimulovaných situací, např. poskytování první pomoci v život ohrožujících situacích, spolupráce se složkami IZS, ale také na velmi problematickou oblast interpersonální komunikace např. při základních úkonech na standardním oddělení zdravotnického zařízení.

Námi využívaný model simulační výuky se nachází na hranici běžné výuky a praxe v reálném prostředí. Svou formou tak umožňuje lépe propojit teorii s praxí, a to především díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od trenérů, ale i od dalších zúčastněných osob (dalších účastníků, herců, figurantů).

Zkušenost nabytá ze vzdělávání, založeném na simulacích umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou strategii a vyvaroval se, v rámci ochrany sebe i dalších účastníků, neadekvátních reakcí.

Simulace ve výuce zdravotnického personálu používá přístup „učení se z chyb“, který pohlíží na chyby jako na příležitost motivující k dalšímu vzdělávání a na rozdíl od dosavadní praktické výuky, chyby neohrožují pacienta (koncept „error free medicine“). Výrazně se tak zvyšuje bezpečnost pacientů, účinnost stanovené léčby či zavádění nejmodernějších metod do klinické praxe.