PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÁ PROHLÍDKA PRO KAŽDÉHO

URČENO POJIŠTĚNCŮM VZP

Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny nabízí zájemcům Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) onkologické preventivní prohlídky.

V rámci vyšetření budou provedena laboratorní, sonografické, rentgenové a klinické vyšetření potřebné k odhalení případného nádorového onemocnění.

Pro koho je vyšetření určeno?
Projekt preventivních onkologických vyšetření mohou využít pojištěnci VZP již od 35 let, bez horní věkové hranice. Není ale určen lidem, kteří jsou již pro onkologickou diagnózu sledováni nebo léčení.

Jak se mohu objednat?
Zájemci o prohlídku se mohou objednat každou středu na čísle +420 543 185 791 v čase od 13:00–15:00.

Kolik vyšetření stojí?
Částka za provedení onkologické preventivní prohlídky je 6000 Kč. Maximální a nepřekročitelná výše příspěvku VZP je stanovena částkou 3000 Kč.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku VZP?
V  době, kdy oprávněný pojištěnec požádá o příspěvek, musí být pojištěncem VZP ČR, oprávněný pojištěnec nesmí mít v době podání žádosti o Příspěvek dluh na pojistném a příslušenství na zdravotním pojištění.

Na koho se příspěvek nevztahuje?
Projekt není určen pro osoby pojištěné v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, pro které je VZP ČR výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

Jak dostanu příspěvek od VZP?
Po vyšetření, které je plně uhrazeno na pokladně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obdrží pojištěnec doklad o zaplacení a od lékaře voucher, které musí do 3 měsíců od data vystavení předat na klientském pracovišti VZP ČR nebo zaslat písemnou formou, kdy k formuláři, který je dostupný na webu VZP připojí originály dokladů. Příspěvky budou oprávněným Pojištěncům poukazovány formou bezhotovostního převodu.