NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ / REZIDENČNÍ MÍSTA

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Referát péče o zaměstnance eviduje uchazeče o zaměstnání v kategorii:

lékař, zubní lékař, farmaceut vč. absolventů (v souladu se zákonem č.95/2004 Sb., v platném znění)

nelékařský zdravotnický pracovník (v souladu se zákonem č.96/ 2004Sb., v platném znění)

technicko hospodářský pracovník

dělník

Uchazeči o zaměstnání jsou evidování v databázi FNUSA pouze na základě jejich souhlasu s použitím jejich osobních údajů dle zásad GDPR a po předložení strukturovaného životopisu.

Výběr kandidáta na volné místo dle stanovených předpokladů je výhradně v kompetenci pracoviště, které volné místo plánuje obsadit.

Dokumenty potřebné k nástupu do FNUSA

K nástupu nového zaměstnance do FNUSA je nutné doložit osobní dotazník, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o vzdělání, zdravotníci vystudovaní mimo ČR uznání odborné způsobilosti z MZ ČR a absolvovanou pracovně lékařskou prohlídku (žádost vyhotoví vedoucího daného pracoviště).

Kontaktní osoba pro volná pracovní místa:

Mgr. Věra Kolouchová, tel. +420 543 183 400, e-mail: vera.kolouchova@fnusa.cz, areál Pekařská 53, Brno – budova C, 3. patro