Příjemci

NT11405 – Mikrobiologické a genetické determinanty rozvoje a progrese parodontitidy u diabetiků 1. a 2. typu a jejich reciproční vztah ke kompenzaci diabetu
Prof. MUDr. Lýdie IzakovičováHollá, Ph.D. (2010 – 2015)
NT11414 – Poruchy diferenciace B lymfocitů u pacientů s defekty humorální imunity
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. (2010 – 2014)
NT11412 – Mnohočetné postižení věnčitých tepen diagnostikované při primární PCI pro STEMI: kompletní revaskularizace nebo konzervativní léčba. Studie Prague – 13.
MUDr. Ota Hlinomaz,CSc. (2010 – 2014)
NT11420 – Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (2010 – 2015)
NT11401 – Význam spánkové apnoe v patofyziologii hypertrofické kardiomyopatie
Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. (2011 – 2015)
NT12483 – Vztah virové etiologie nádorů orofaryngu k úspěšnosti jednotlivých léčebných modalit
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (2011 – 2014)
NT13434 – Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030
Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (2012 – 2015)
NT13441 – Exprese proteinů rodiny Myb v adenokarcinomech tlustého střeva a vztah k jejich metastatickému potenciálu
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 – 2015)
NT14087 – Komplexní bioptická diagnostika zánětlivých a virových onemocnění myokardu
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (2013 – 2015)
NT14120 – Využití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (2013 – 2015)
NT14321 – Krytí gingiválních recesů kolagenní matrix v kombinaci s plazmou bohatou na trombocyty, plazmou bohatou na fibrin nebo proteiny sklovinné matrix
MUDr. Jan Vokurka (2013 – 2015)

Spolupříjemci

NT13271 – Fenotypizace T- a B- lymfocytů u imunodeficitních pacientů
Mgr. Marcela Vlková (2012 – 2015)
NT13437 – Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie.
MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (2012 – 2015)
NT13726 – Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta.“
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 – 2015)
NT13242 – Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení.
Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (2012 – 2015)
NT13660 – Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (2012 – 2015)
NT14337 – Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (2013 – 2015)
NT14579 – Ireverzibilní elektroporace pankreatu
MUDr. Iva Svobodová (2013 – 2015)
NT14585 – Genodermatózy – molekulární příčiny a diagnostika
MUDr. Karel Veselý, Ph.D. (2013 – 2015)
NT14600 – Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hippocampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozařování mozkovny
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (2013 – 2015)

Granty Grantové agentury ČR

Spolupříjemce

13-16304S – Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (2013 – 2015)