Transfuzní oddělení

Primář:
MUDr. Jarmila Celerová

Vedoucí laborant:
Markéta Boleslavová

Laboratorní příručka zde.
Osvědčení o akreditaci KB zde.
Osvědčení o akreditaci KB – seznam akreditovaných vyšetření zde.
Certifikát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 zde (anglická verze zde).