4. 1. 2021

Aktuální situace na ORL klinice od  1. 1. 2021

Vzhledem k opětovnému zhoršení hygienicko-epidemiologické a personální situace ve FN u sv. Anny v Brně jsme na klinice od  4. 1. 2020 nuceni upravit počet pacientů přijímaných k hospitalizaci a spektrum prováděných zákroků, abychom pomohli zajistit místa a personál pro péči o covid-19 nemocné.

Omezujeme pouze tu část hospitalizační i ambulantní péče, při které není žádné nebezpečí z prodlení a kde časový odklad nepovede ke zhoršení zdravotního stavu. Jedná se  zejména o plánovaná vyšetření a výkony spánkové medicíny, některé případy onemocnění mandlí, nosu a vedlejších nosních dutin. Odložit také lze dlouhodobě plánované kontroly v případě, že nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu. Stav každého pacienta individuálně posuzujeme v kontextu jeho subjektivních potíží i objektivního nálezu.

Bez omezení se i nadále věnujeme diagnostice a léčbě nádorů nebo všech stavů  s  podezřením na nádor v oblasti ORL. Včasné odhalení nádoru a zahájení léčby nelze odkládat, časové prodlení by mohlo nepříznivě ovlivnit léčebné výsledky. Pokračujeme také v chirurgické léčbě onemocnění štítné žlázy, slinných žláz a případů různých zduření na krku a postižení hltanu a hrtanu, u nichž nádorové postižení nemůžeme vyloučit. Odkládat nelze také řešení komplikací ORL  onemocnění (zejména onemocnění uší, nosu a dutin, hltanu a hrtanu).

Nadále s plným nasazením pečujeme o všechny pacienty s akutními ORL onemocněními nebo, v případech akutně zhoršeného chronického ORL onemocnění, na základě doporučení od praktického lékaře nebo LSPP (všeobecné pohotovosti), a to v režimu 24hodinové pohotovostní služby (od 1.-15. dne v měsíci zajišťuje pohotovostní službu mimo pracovní dobu ORL oddělení FN Brno, od 16. dne do konce měsíce zajišťuje tuto službu naše pracoviště).

Pro zajištění maximální epidemické bezpečnosti jsou všichni pacienti přijímaní k hospitalizaci testováni PCR metodou a do výsledku jsou uloženi na vymezených pokojích. Personál  je plně vybaven ochrannými pomůckami a přísně dodržuje protiepidemické pracovní postupy. Lůžková oddělení i operační sály a JIP pracují v režimu chráněné hospitalizační zóny. V ambulancích dbáme na to, aby nedocházelo k přenosu infekce mezi čekajícími pacienty. Pro nemocné s podezřením na COVID-19 je vyčleněn separátní prostor.

Uvědomujeme si, že pro Vás orientace v současné složité situaci a posouzení Vašich potíží z hlediska akutnosti stavu mohou být problematické, proto jsme Vám k dispozici, abychom společně zabránili jakémukoliv zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Děkujeme za projevenou důvěru k našemu pracovišti a nebojte se nás v případě nejasností kontaktovat. Varovné příznaky jako kašel a chrapot trvající déle než 3 týdny, bolesti a zhoršení  polykání, vykašlávání krve a krvácení z ORL oblasti, zhoršení dýchání  a vytvoření bulky na krku musí být včas vyšetřeny i v době Covidu-19.

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA


20. 12. 2020

Informace pro pacienty s poruchami čichu a chuti v souvislosti s COVID-19

Ztráta čichu a potažmo chuti se ukazuje jako jeden z velmi častých projevů onemocnění COVID-19 – dle dostupných studií udává poruchu čichu přes 60 % osob s prokázanou infekcí. Ačkoliv není znám přesný patofyziologický mechanizmus, dle prvotních literárních údajů virus poškozuje podpůrné buňky čichového epitelu dutiny nosní, který  je zodpovědný za rozeznávání pachů a vůní. Působení viru způsobuje poruchu čichu rozdílné intenzity (od oslabení čichu až po jeho úplnou ztrátu), ale i různé kvality (zkreslené vnímání pachových impulzů, např. vůně kávy chutná jako spálenina). U naprosté většiny pacientů dochází v různém časovém odstupu k postupnému návratu čichu, bohužel u části nemocných může být porucha čichu nevratná.

V akutním stavu u pacienta s poruchou čichu je nutno myslet na COVID-19, nicméně urgentní vyšetření na ORL není nezbytné a není doporučeno.  Řiďte se obecnými doporučeními, obraťte se na svého praktického lékaře či bezplatnou informační linku MZ ČR, nechte se otestovat.

Klinické ORL vyšetření vč. endoskopie dutiny nosní v naší poradně je doporučováno s odstupem minimálně 4 týdnů.

Diagnostika je zaměřena na objektivizaci poruchy čichu standardizovanými testy  (Test parfémovaných fixů) a vyloučení jiné příčiny poruchy čichu, např. chronického zánětu vedlejších dutin nosních s nosními polypy.

Pokud si budete poruchu čichu v kterékoliv fázi objektivizovat samovolně, máte možnost se připojit se ke studii České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, kdy po vyplnění on-line formuláře Vám bude poštou test parfémovaných fixů zaslán. Odkaz: https://cich.info/studie-vysetreni-cichu-pomoci-testu-parfemovanych-fixu/. Současně máte možnost přispět k veřejné sbírce na podporu výzkumu poruch čichu. Odkaz: https://cich.info/verejna-sbirka-na-podporu-projektu/

Léčebné možnosti jsou velmi limitované a nemáme možnost tzv. kauzální, tedy příčinné léčby. Nicméně po onemocnění COVID-19 se čich u naprosté většiny osob spontánně upravuje (83-90 %).

Jako podpůrná léčba jsou doporučovány vitamíny skupiny B, vitamín C, hořčík, popřípadě léky zlepšující prokrvení oblasti CNS, např. preparáty Ginkgo Biloba.

Velmi důležitý je tzv. čichový trénink, kdy je pacientovi doporučeno 2-3x denně „očichávat“  po dobu cca 5 min 4 substance: doporučována je vůně citrusová (citron), květinová vůně (např. růže), bylinková (např. eukalyptus, máta nebo čajovníkový olej) a vůně kořeněná (např. hřebíček, skořice, anýz).  Bližší info: https://cich.info/cichovy-trenink/. Je prokázána analogie s jinými mozkovými funkcemi, u nichž víme, že tréninkem a stimulací může být dosaženo rozvoje a podpory jejich činnosti.

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

MUDr. Markéta Hudečková

poradna pro poruchy čichu a chuti


26. 10. 2020

Aktuální omezení péče

V současné situaci vzhledem k nárůstu počtu nemocných s COVID-19 jsme dočasně nuceni upravit počet pacientů přijímaných k hospitalizaci a spektrum prováděných zákroků, abychom pomohli zajistit místa a personál pro péči o tyto nemocné.

Omezujeme pouze tu část hospitalizační i ambulantní péče, při které není žádné nebezpečí z prodlení a kde časový odklad nepovede ke zhoršení zdravotního stavu. Jedná se  zejména o plánovaná vyšetření a výkony spánkové medicíny, některé případy onemocnění mandlí, nosu a vedlejších nosních dutin. Odložit také lze dlouhodobě plánované kontroly v případě, že nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu. Stav každého pacienta individuálně posuzujeme v kontextu jeho subjektivních potíží i objektivního nálezu.

Bez omezení se i nadále věnujeme diagnostice a léčbě  nádorů  nebo všech stavů  s  podezřením na nádor v oblasti ORL. Včasné odhalení nádoru a zahájení léčby nelze odkládat, časové prodlení by mohlo nepříznivě ovlivnit léčebné výsledky. Pokračujeme také  v chirurgické léčbě onemocnění štítné žlázy, slinných žláz a případů různých zduření na krku a postižení hltanu a hrtanu, u nichž nádorové postižení nemůžeme vyloučit. Odkládat nelze také řešení komplikací ORL  onemocnění (zejména onemocnění uší, nosu a dutin, hltanu a hrtanu).

Nadále s plným nasazením pečujeme o všechny pacienty s akutními ORL onemocněními nebo, v případech akutně zhoršeného chronického ORL onemocnění, na základě doporučení od praktického lékaře nebo LSPP (všeobecné pohotovosti), a to v režimu 24hodinové  pohotovostní služby (vždy prvních 15 dní v měsíci, od 16. dne v měsíci má pohotovost mimo pracovní dobu ORL oddělení FN Bohunice).

Pro zajištění maximální epidemické bezpečnosti jsou všichni pacienti přijímaní k hospitalizaci testováni PCR metodou a do výsledku jsou uloženi na vymezených pokojích. Personál  je plně vybaven ochrannými pomůckami a přísně dodržuje protiepidemické pracovní postupy a lůžková oddělení i operační sály a JIP pracují v režimu chráněné hospitalizační zóny. Na ambulanci dbáme na to, aby  nedocházelo k přenosu infekce mezi čekajícími pacienty a pro nemocné s podezřením na COVID-19 je vyčleněn separátní prostor.

Uvědomujeme si, že pro Vás orientace v současné složité situaci a posouzení Vašich potíží z hlediska akutnosti stavu mohou být problematické, proto jsme Vám k dispozici, abychom společně zabránili jakémukoliv zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Děkujeme za projevenou důvěru k našemu pracovišti a nebojte se nás v případě nejasností kontaktovat. Varovné příznaky jako kašel a chrapot trvající déle než 3 týdny, bolesti a zhoršení  polykání, vykašlávání krve a krvácení z ORL oblasti, zhoršení dýchání  a vytvoření bulky na krku musí být včas vyšetřeny i v době Covidu-19.

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA25. 9. 2020

KOCHHK – nová opatření

I v současné složité epidemické situaci usilujeme o zachování neredukované péče v celé šíři ORL oboru v rámci potřeb našich pacientů, aby nedošlo k nežádoucímu oddálení diagnostiky a léčby mnohdy i závažných onemocnění.

Dbáme na maximální epidemiologickou bezpečnost našeho ambulantního i hospitalizačního provozu, na kterých jsou nastavena potřebná režimová opatření.

Při přijetí u každého pacienta provádíme stěr na infekci COVID-19, aby nedošlo k zavlečení infekce na lůžková oddělení kliniky a ohrožení hospitalizovaných nemocných, a současně aby případná infekce nezkomplikovala průběh plánovaného operačního výkonu a léčby. Do obdržení výsledku stěru je každý pacient umístěn na oddělení na tzv. expektační pokoj.

Děkujeme všem našim pacientům a jejich blízkým, že nastavená opatření přijímají s pochopením a respektují je, abychom společně mohli pokračovat v bezpečném poskytování péče v rámci našeho pracoviště.

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA10. 6. 2020

Postupné obnovení standardní operativy na ORL klinice

S uvolňováním epidemiologicko-hygienických opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií ORL klinika obnovuje ambulantní provoz, činnost specializovaných poraden i standardní chirurgickou operativu.

V rámci zajištění co největší epidemiologické bezpečnosti pacientů přijímaných k léčbě na naši kliniku stále zajišťujeme vyšetření na COVID 19 pro nemocné, u nichž je plánován náročný operační výkon a u nichž by onemocnění COVID 19 mohlo mít závažný průběh. U všech ostatních pacientů  odebíráme pečlivě epidemiologickou anamnézu a individuálně vyhodnocujeme nutnost odběru na COVID 19.

V rámci provozu ambulantní i lůžkové části kliniky přísně dodržujeme stanovený hygienický režim, aby bylo riziko nákazy na našem pracovišti  minimální a vyšetření a léčba byla pro všechny  nemocné maximálně bezpečná.

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA17. 4. 2020, Brno

I v době koronarovirové pandemie je ORL klinika bezpečným pracovištěm

ORL obor je charakterem vyšetření jeden z nejrizikovějších stran potencionální nákazy zdravotnického personálu. Proto ORL klinika od počátku nastavila přísná preventivní a organizační opatření. Zcela oddělila ambulantní provoz a ambulantní tým lékařů a sester od zóny hospitalizační s lůžkovým oddělením, JIP a operačními sály. Jsme velmi rádi, že vedení FNUSA umožnilo od počátku testování na COVID-19 všem pacientům přijímaným na lůžková oddělení. Odběr testu je realizován ORL lékařem při přijetí a pacient je odeslán definovaným koridorem na vyhrazené lůžkové oddělení se zvýšeným ochranným režimem. Až po výsledku testování je COVID negativní pacient zařazen do standardního provozu lůžkové části kliniky. Tím jsou chráněni nejen hospitalizovaní pacienti, ale i zdravotnický personál.

Po první vlně velmi striktních omezení provozu, kdy jsme zajišťovali především akutní a onkochirurgickou péči, bychom chtěli našim pacientům nabídnout postupné obnovování  standardních ambulantních a operačních programů kliniky…

… a v neposlední řadě jim vzkázat,  že ač jsme pracovištěm v „COVIDové“ nemocnici, jsme pracovištěm BEZPEČNÝM.

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA3. 4. 2020, Brno

Náhlá ztráta čichu – možný symptom COVID-19

Chtěli bychom upozornit laickou i odbornou veřejnost, že náhlá porucha či ztráta čichu může být příznakem nákazy COVID-19. To potvrzují zkušenosti a pilotní studie nejen z Asie, ale i z řady evropských zemí.

Dle údajů ze sousedního Německa, až u dvou třetin pacientů je porucha či ztráta čichu jedním z příznaků COVID pozitivních pacientů. Navíc z referencí z Jižní Koreje, kde je realizován jeden z nejrozsáhlejších a nejorganizovanějších systémů testování, bylo prokázáno, že porucha či ztráta čichu je až u jedné třetiny pacientů s lehkým průběhem COVID onemocnění dokonce dominantním projevem koronarovirové infekce. Jinými slovy ztráta čichu může být jediným a hlavním příznakem u pacientů, kteří prodělávají koronavirovou infekci.

S poruchou čichu se všichni setkáváme poměrně často v našem běžném životě, stejně tak ORL lékaři ve svých ambulancích. Jako přechodný symptom porucha čichu často doprovází běžnou rýmu i ostatní záněty nosní sliznice a vedlejších dutin nosních. U alergiků bývá dočasná porucha čichu jedním z příznaků zhoršení alergických projevů v oblasti horních cest dýchacích. Dlouhodobou či někdy nevratnou poruchou čichu trpí pacienti léčení pro chronické záněty dutin s nosní polypózou a rovněž pacienti po náročných operacích v ORL oblasti či komplikovaných úrazech spodiny lebeční. Pokud se však ztráta čichu objeví náhle, a není spojena s jinými běžnými projevy onemocnění sliznice nosu a vedlejších dutin nosních, především nosní neprůchodností a patologickou nosní sekrecí, je tento symptom signálem vysokého rizika koronavirové infekce. V této souvislosti je třeba upozornit, že osoby s náhlou ztrátou čichu tak mohou patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění.

Ambulantní i nemocniční otorinolaryngologové jsou o tomto problému informováni. Na stránkách odborné ORL společnosti jsou publikovány odborná doporučení a uvedeny relevantní informační zdroje (https://www.otorinolaryngologie.cz/covid-19). Ve FN u sv. Anny jsme již s předstihem zajistili informovanost našeho zdravotnického personálu a vypracovali standardizovaný postup v péči o pacienty s náhlou poruchou čichu, jejichž vyšetření probíhá dle zvýšených ochranných pravidel platných pro tzv. COVID-suspektní pacienty. Rovněž jsme kontaktovali krajskou hygienu s požadavkem o zařazení symptomu „náhlé poruchy čichu“ mezi základní symptomy infekce COVID-19 a k zajištění testování.

O koronarovirové infekci a jejích projevech budeme v následujícím období jistě slyšet mnoho nových informací. Cílem našeho příspěvku není vyvolat obavy z každého projevu běžného zánětu horních cest dýchacích, které jsou vyvolány jinými druhy virů, mají banální průběh a ani v letošním roce se nám nijak nevyhýbají. Nicméně se domníváme, že je rozumné upozornit na „náhlou poruchu čichu“, která není provázena ostatními běžnými symptomy akutního zánětu horních cest dýchacích (nosní neprůchodností, nosní sekrecí, apod.) a v současném pandemickém období tento příznak považovat za možný a dokonce pravděpodobný symptom probíhající lehké formy koronarovirové infekce, která není ani tak rizikem pro Vás, ale spíše Vaše okolí a blízké, zejména osoby staršího věku a chronicky nemocné pacienty. Dokud nebudou změněna pravidla pro testování, není nutné vyhledávat lékaře, ale dodržovat obecně známá preventivní ochranná opatření včetně důsledné karantény.

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA