Oddělení JIP

budova A5, 2. patro
tel. +420 543 182 939


Vedoucí lékař: MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Staniční sestra: Melánie Soukalová

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku disponuje 8 lůžky jednotky intenzivní péče.

Jednotka intenzivní péče zajišťuje pooperační monitoraci pacientů a péči o pacienty, kteří vyžadují intenzivní zdravotní péči s monitorací životně důležitých funkcí.