MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D., bude nově reprezentovat Českou republiku v panelu Evropské neurologické akademie (EAN) pro demence. Mezi hlavní cíle, které chce v rámci této platformy propagovat, patří zejména zaměření se na klinicky dostupné časné biomarkery nemoci, posílení výzkumu rizikových faktorů vzniku demence spojených se životním stylem a jejich propagace jako preventivního opatření pro širokou veřejnost.

Cíle úzce navazují na její výzkum v rámci týmu Kognitivní poruchy a demence Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Například zaměření se na klinicky dostupné časné biomarkery nemoci souvisí s výzkumem prováděným na organoidech. To je malý shluk buněk se strukturou podobnou mozkové tkáni, na kterých se zkoumají příčiny vzniku Alzheimerovy choroby. Pro tuto nemoc je typická patologická kaskáda srážení bílkovin a jednou z nich je také amyloid, jehož primární funkcí je mozek chránit před infekčními agens, tedy viry či bakteriemi. „Existuje teorie, že působení určitého viru nebo patogenu může způsobit větší srážení této bílkoviny, než je přípustné, a tím spustit onu patologickou kaskádu,“ popsala MUDr. Kateřina Sheardová. „A my se snažíme najít, které patogeny by to mohly být – k tomu používáme právě tyto „minimozky“.

V současnosti je velká snaha najít léky, které patologickou kaskádu zastaví. Protože však tato porucha začíná i deset let předtím, než má člověk klinické příznaky a jde k lékaři, nejdůležitější je tyto pacienty najít včas. Důležité je proto mít testy, které by byly finančně a klinicky dostupné a měly relevantní výsledky. Možnosti, jak tyto specifické nefunkční bílkoviny vyšetřit, existují.  Například amyloidovým petem, což je ale drahé zobrazovací vyšetření, které není dostupné všem. Případně se dají zjistit lumbální punkcí, která je však zase invazivní a pro pacienta nepříjemná. V současnosti se také rozvíjí hledání biomarkerů v krvi, takže by bylo možné detekovat onemocnění po krevním odběru.

Další velmi jednoduchou možností jsou speciální, velmi citlivé neuropsychologické testy, které by odhalily tento začínající deficit dříve, než běžné testy používané nyní. „Náš tým se specializuje na prostorovou navigaci, tedy počítačově simulovanou orientaci v aréně, kde testujeme schopnost člověka dojít k cíli,“ dodala Kateřina Sheardová.

Druhý cíl, tedy výzkum rizikových faktorů vzniku demence spojených s životním stylem a jejich prevence, staví zejména na preventivní studii Czech Brain Aging Study. Účastní se jí lidé, kteří mají již nějaký problém s pamětí, ale nemají ještě rozvinutý syndrom demence. V čase se pak sleduje, jak se vyvíjí jejich paměťový deficit, nález na magnetické rezonanci, eventuálně biomarkery z likvoru (mozkomíšního moku). Studie se zaměřuje také na některé ukazatele životního stylu, analyzuje se mimo jiné i to, jak životní styl ovlivňuje rychlost úbytku mozkových buněk nebo riziko demence.

Další intervenční studie, na jejíž výsledky se dá navázat, se týkala mindfulness, což je schopnost plně prožívat přítomnost a oprostit se přitom od emocí. Konkrétně se týkala metody Mindfulness based stress reduction therapy, tedy použití této techniky při zvládání stresu, který je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů u neurodegenerativních onemocnění. „Právě redukce či posílení těchto faktorů, které se dají během života ovlivnit, je to, na co bychom se měli zaměřit nejvíce, abychom nebyli vystaveni zvýšenému riziku demence,“ dodala MUDr. Kateřina Sheardová.

FNUSA-ICRC má zástupce v panelu EAN pro demence

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se musela znovu vrátit k „modelu“ vytvoření izolovaných covidových oddělení na specializovaných klinikách a pracovištích. Pacienti s nemocí COVID-19 se tak nyní léčí na obou interních klinikách, na I. dermatovenerologické, I. neurologické, II. chirurgické, I. ortopedické a anesteziologicko resuscitační klinice. A také na doléčovacím a rehabilitačním oddělení. První covidové oddělení bylo stejně jako v předchozí pandemické vlně zřízeno na I. dermatovenerologické klinice. Předtím zde fungovalo osm měsíců, od října do května. Lékaři, kteří se byli zvyklí starat výhradně o pacienty s dermatologickými nebo venerologickými problémy, tak byli nuceni pečovat o pacienty s infekční respirační chorobou. Své o tom ví mladá lékařka, dermatoložka Terézia Thomová (30).

Co pro vás bylo a je největší změnou?

Největší změnou je pro mě setkávání se se smrtí a psychicky náročná komunikace s rodinami pacientů. Často dochází k rychlému a neočekávánému zhoršení zdravotního stavu. Pacienta je potřebné neustále monitorovat a rychle reagovat na vzniklou situaci. Velkou změnou je i pracovní režim, 12hodinové denní a noční směny, nepředvídatelná pracovní doba a celodenní práce v ochranných pomůckách.

Musela jste se naučit nějaké nové „dovednosti“?

Bylo nutné oprášit vědomosti a dovednosti ze stáží na interně a ze školy, například podávání transfuzí, resuscitace, péče o pacienta s celkově zhoršeným interním stavem. Postupně jsme se učili, jak o covidového pacienta pečovat, co pomáhá a co naopak ne, na všechno se přichází postupně, pořád se objevují nové postupy, nové studie.

V jakém stavu jsou teď pacienti, kteří u vás leží?

Na našem oddělení leží převážně pacienti se středně závažným průběhem, to znamená, že je u nich nutné napojení na kyslík a další podpůrná léčba. V případě, že se zdravotní stav pacienta výrazně zhorší, překládá se na JIP nebo na ARO. Dále se k nám k doléčení překládají pacienti se závažným průběhem, například po odpojení z umělé plicní ventilace.

Máte na klinice hodně nenaočkovaných pacientů?

Na oddělení je statisticky většina pacientů bez očkování nebo u nich od druhé dávky uplynulo více než šest měsíců. Někteří nenaočkovaní litují, že se naočkovat nenechali, jiní naopak nevěří, že by jim to pomohlo.

Je výhodou, že už teď víte, co Vás čeká?

Výhodou je, že už známe systém, jak pacienta zaléčit a na co si dávat pozor. Hlavní nevýhodou je, že nikdo neví, co bude, jaké se můžou objevit mutace a kolik vln nás potenciálně ještě čeká. Zdravotníci jsou už celkově vyčerpaní a solidarita ze strany pacientů i okolí není zdaleka taková jako v minulosti. Světlo na konci tunelu se zdá být stále daleko a asi všichni bychom se už naplno chtěli věnovat svým oborům.

Dermatoložka FNUSA: Všichni už bychom se chtěli naplno věnovat svým oborům

Dva pacienti s nemocí COVID-19 ve vážném stavu, hospitalizovaní na Anesteziologicko resuscitační klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, byli dnes v dopoledních hodinách odvezeni do dvou pražských nemocnic – Nemocnice Na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnice. 

Pro muže a ženu přijely dnes dopoledne dva sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. „Uvidíme, jak bude pandemie pokračovat, nyní jsme si uvolnili ruce zhruba na 48 hodin – tak, abychom mohli v obou fakultních nemocnicích zachovat centrovou péči a zároveň mohli pomoci menším nemocnicím, které začínají mít obrovské problémy. Děkujeme armádě a pražským nemocnicím, že nám pomohou, je ale jasné, že je to jen dočasné řešení. Pokud nedojde k nějakým restriktivním opatřením nebo většímu dodržování opatření stávajících, během několika dní či jednoho, dvou týdnů se zhorší situace i v Čechách,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, který je zároveň krajským koordinátorem intenzivní péče v Jihomoravském kraji.

Oba pacienty odvezl z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tzv. Biohazard tým ZZS JMK, který je určen mimo jiné k převozu vysoce infekčních pacientů. V každém sanitním voze byl lékař a dva záchranáři. Obě sanitky doprovázela také dvě policejní auta.

Dva pacienti z FNUSA byli odvezeni do pražských nemocnic

 

Lidé, kteří mají vůči Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně exekučně vymáhaný dluh, mohou nyní využít takzvaného milostivého léta. V období 28. října 2021 až 28. ledna 2022 umožňuje dotčeným uhradit jen dluh v původní výši (jistinu) a paušální náklady exekuce (750 Kč plus DPH) bez povinnosti platit další vymáhané pohledávky (příslušenství), vzniklé v důsledku exekuce.

Pokud tak dlužník učiní, bude mu exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Pokud však dlužník nejpozději do 28. ledna 2022 svůj dluh na jistině a nákladech za exekuci nesplatí, poběží mu exekuce dál.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně doporučuje tzv. milostivého léta využít, lidé by v případě zájmu měli kontaktovat příslušné soudní exekutory, v jejichž kompetencích vymáhané dluhy jsou.

Více informací ZDE.

 

Do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dnes nastoupili čtyři hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Dva z nich budou pomáhat s covidovými pacienty na I. dermatovenerologické klinice, další dva potom na I. interní kardioangiologické klinice.

Jedním z hasičů na I. dermatovenerologické klinice FNUSA a LF MU je třicetiletý Martin Šimík z brněnské Hasičské stanice Lidická. V nemocnici pomáhá vůbec poprvé. „U hasičů jsem pět let, k pomoci do nemocnice jsem se přihlásil dobrovolně a jsem rád, že mě vybrali. Je to samozřejmě něco úplně jiného, dneska se teprve zaučuji, sestřičky mi ukazovaly polohování s pacienty, budu donášet obědy pacientům, dělat spíš pomocné práce pod dohledem odborného personálu.“

Hasiči budou ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zatím pomáhat čtyři týdny. Kromě nich je na covidových odděleních také osm vojáků z vyškovské posádky Armády ČR. Vedení nemocnice stále jedná ještě o dalších posilách.

Do FNUSA nastoupili ke covidovým pacientům čtyři hasiči

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se omlouvá všem pacientům, kterým musela a bude muset znovu odložit jejich plánované zákroky a operace. Je to z důvodu zvyšujícího se počtu pacientů s nemocí COVID-19, kteří v současné době zaplňují standardní i JIP lůžka v nemocnici. Zdravotníci dělají maximum pro to, aby zvládli akutní zákroky a operace a péči o stávající pacienty. V současné době je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hospitalizováno 108 pacientů s nemocí COVID-19. Z toho 15 je na anesteziologicko resuscitační klinice a 20 na dalších jednotkách intenzivní péče.

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví a v současné době celosvětový problém. Trendy na úrovni Evropy ani naší republiky rozhodně nejsou příznivé.  Bakterie odolné vůči antibiotikům se dnes staly běžnou součástí nemocničního prostředí, taktéž v komunitě roste rezistence u bakterií, které způsobují běžné infekce. Účinné, klinicky a epidemiologicky bezpečné používání antibiotik je společnou zodpovědností lékaře i pacienta. Na tuto skutečnost upozorňuje Evropský antibiotický den (EAAD), který se koná každoročně 18. listopadu.

„Je třeba si uvědomit, že antibiotika se odlišují od ostatních léků. Většina léků působí na buňky lidského těla a podporují nebo nějak modifikují jejich funkci. Antibiotika se zaměřují proti mikrobům, vyvolávajícím v lidském těle infekci, své cílové buňky zabíjejí a v ideálním případě ty lidské míjejí,“ vysvětluje vedoucí lékařka Antibiotického střediska Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Renata Tejkalová. „Problém je, že populace patogenních bakterií v nemocném člověku není uzavřená, ale je součástí veliké bakteriální populace, která je přítomna všude v prostředí,“ dodává. Lidé si bakterie při běžném kontaktu neustále vyměňují, ať už vzdušnou cestou nebo přímým či nepřímým kontaktem. Užíváním antibiotika u jednoho člověka tak dochází k ovlivňování i dalších osob v jeho okolí.

Bakterie se totiž dokáží vůči antibiotické léčbě velmi účinně bránit, a to schopností vytvářet si rezistenci. Mohou pro to využívat různé adaptační mechanismy nebo jejich kombinace a mohou si je předávat prostřednictvím virů nebo mobilních genetických elementů, nejen v rámci jednoho druhu, ale i mezi rody. „Prakticky to znamená, že v důsledku selekčního tlaku, který vytváříme soustavným používáním antibiotik, nutíme bakterie vytvářet si různé mechanismy rezistence a podporujeme i jejich schopnost předávat si geny, které rezistenci navozují,“ vysvětluje Tejkalová a doplňuje: „Z toho vyplývá, že čím více antibiotik užíváme, tím větší množství lidí se kolonizuje rezistentními mikroby. Zdánlivě se nic neděje, protože tito lidé nemusejí ihned onemocnět. Když ale někdy v budoucnu onemocní, standardní antibiotická léčba již nemusí být účinná.“

Hlavními důvody vzniku rezistence je kromě nadbytečného používání antibiotik jejich nesprávné užívání, zejména předčasné ukončení léčby, či nedodržování dávkovacích intervalů. Často jsou antibiotika vyžadována pacienty, často jsou ale také předepisována unáhleně a zbytečně lékaři. „Indikace antibiotické terapie by měla vždy vycházet z racionálních principů a znalostí původce infekce. V běžné praxi praktického lékaře je proto důležité potvrdit bakteriální původ nemoci, k čemuž nejčastěji využíváme CRP (C-reaktivní protein), PCT (prokalcitonin) a diferenciální rozbor krevního obrazu. Antibiotika se vždy snažíme nasazovat zejména dle výsledků kultivace a testování dané bakterie na citlivost k ATB, což provádí mikrobiologická laboratoř,“ popisuje lékař MUDr. Jakub Frýba z Oddělení praktických lékařů FNUSA a dodává: „Pokud to ale zdravotní stav pacienta vyžaduje, terapii zahájíme na základě empirických znalostí a dle pozdějšího výsledku v daném antibiotiku buď pokračujeme, nebo jej zaměníme za druh, u kterého již víme, že bude účinkovat.“

Specifický problém v nemocnicích představují nozokomiální nákazy, tedy infekce způsobené „lokálními“ bakteriemi, které dnes vykazují značnou míru rezistence. Cílem správné politiky antibiotického střediska Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je proto nejen koordinace adekvátní antibiotické léčby pacientů, ale rovněž zpomalování vývoje bakteriální rezistence a prevence nozokomiálních nákaz.  „Zajišťujeme odborné konzultace, formou schvalovacího procesu se podílíme na distribuci většiny antibiotik z lékárny k pacientovi, hodnotíme spotřebu antibiotik a rovněž v této oblasti vzděláváme především mladé lékaře FNUSA,“ vypočítává část agendy Antibiotického střediska MUDr. Renata Tejkalová.

Do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dnes ráno přijelo osm vojáků z vyškovské posádky Armády ČR. Všichni nastoupí na Anesteziologicko resuscitační kliniku FNUSA a LF MU do směnného provozu.

Vojáci budou vykonávat na anesteziologicko resuscitační klinice pomocné práce, především ty fyzicky nejvíc náročné. „Jedná se například o pomoc při polohování pacientů, zvláště uložení pacienta do pronační polohy, tedy na břiše. Pokud je pacient navíc na přístroji ECMO, je polohování obzvláště složité a těžké,“ uvedla Renata Vyhlídalová, vrchní sestra Anesteziologicko resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Vojáci také budou dle situace na klinice pomáhat při převážení pacientů na vyšetření, při příjmu materiálu na pracoviště a podobně.

Osm vojáků bude nyní na klinice dva týdny, vedení nemocnice již žádá o prodloužení této lhůty nebo zaslání dalšího týmu. Stále také probíhají jednání s hasiči a policií, pokud se vše povede domluvit, měli by jejich příslušníci nastoupit na další covidová oddělení.

Letos na jaře bylo ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 10 vojáků, 10 hasičů a 10 policistů, cílem nemocnice je sehnat nyní alespoň tento počet.

Přibližně 95 procent všech případů cukrovky je kvalifikováno jako diabetes mellitus 2. typu, tedy varianta onemocnění, kterou je do značné míry možné odvrátit správnou prevencí. Právě na to upozorňuje každý rok Světový den diabetu, který připadá na 14. listopadu – den, kdy se roku 1891 narodil objevitel léčebných účinků inzulinu, kanadský lékař Frederick Banting.

V důsledku rostoucího výskytu dnes hovoříme o epidemii diabetu. „Znepokojující je fakt, že prevalence nemoci v současnosti stále vzrůstá,“ komentuje MUDr. Petr Žák, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra při II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Potvrzují to i data výzkumného týmu Kardiovize FNUSA-ICRC, podle kterých u 64,7 % Brňanů  hrozí v následujících letech vysoké riziko rozvoje cukrovky 2. typu.

Jednou z hlavních překážek pro zastavení nárůstu případů diabetu je skutečnost, že je pacientům často diagnostikován až v pozdějších stadiích onemocnění. Existuje přitom řada rizikových faktorů, kterým lze předcházet správnou prevencí. „Pokud se podíváme, která základní režimová opatření jsou v odborných doporučeních uváděna ke zpomalení rozvoje epidemie diabetu 2. typu, jsou to pravidelná fyzická aktivita, snaha o udržení normální váhy a zanechání kouření,“ vypočítává diabetolog Petr Žák.

Nejvyšší stupeň rizika znamená takzvaný prediabetes, což je mírné zvýšení hodnot glukózy nad normální hodnotu. Pacienti s touto diagnózou mají trvale vysoké riziko (až 70 %) rozvoje cukrovky 2. typu. Právě glukózu si lidé mohou nechat změřit tento víkend od 10 do 20 hodin v obchodním centru Olympia Brno, kde studenti ze spolku IFMSA pod záštitou lékařů II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity budou provádět screeningová vyšetření. Kromě ověření hladiny cukru na zájemce čekají také stanoviště věnovaná prevenci diabetu, diskuze s nutričními terapeuty a mnoho dalšího.

Diabetes mellitus 2. typu je součástí širší poruchy nazývané metabolický syndrom, do kterého patří dále také hypertenze nebo obezita. Právě na kardiometabolické zdraví jsou zaměřené preventivní balíčky Kardiozivze FNUSA-ICRC, které zájemci nově budou moci kupovat také formou dárkových poukazů a věnovat svým blízkým třeba k Vánocům.  „Balíčky preventivních vyšetření jsou vhodné pro všechny, kteří by rádi předešli rizikovým faktorům vedoucím k obezitě, prediabetes a diabetes, hypertenzi a dyslipidémii. Jinými slovy pro lidi, kteří by rádi snížili svou hmotnost, krevní tlak, hladinu lipidů v krvi a předešli výskytu cukrovky,“ uvedl koordinátor výzkumného týmu Kardiovize FNUSA-ICRC Michal Havelka.

Kardiovize aktuálně připravuje také specializovaný program pro prevenci diabetu. Spuštěn by měl být začátkem roku 2022.

Světový den diabetu: I přes covid nezapomínejme na prevenci!

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přizpůsobuje svůj provoz aktuální epidemické situaci. Kvůli nárůstu COVID-19 pozitivních pacientů vyžadujících hospitalizaci postupně vytvořila izolovaná covidová oddělení na pěti klinikách a z kapacitních důvodů částečně omezila i plánovanou operativu.

K dnešnímu ránu bylo ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hospitalizováno celkem 82 pacientů s nemocí COVID-19. 12 pacientů je na umělé plicní ventilaci na anesteziologicko resuscitační klinice, čtyři z nich také na přístroji ECMO (mimotělní oběh). Umělou plicní ventilaci a ECMO vyžadují také další dva post covidoví pacienti, kteří již nefigurují ve statistikách nakažených. Všichni jsou ve vážném stavu. Ve většině případů se jedná o neočkované pacienty. S těžce nemocnými Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pomáhá i okolním nemocnicím, včera zdravotníci z anesteziologicko resuscitační kliniky přijali pacienty z Nemocnice Znojmo a Nemocnice Vyškov.

Další pacienti s COVID-19 leží na jednotkách intenzivní péče (11) a covidových odděleních, vytvořených na obou internách, II. chirurgii, dermatovenerologické a neurologické klinice. Pacienti jsou na vysokoprůtokové kyslíkové terapii a kyslíku.

Vzhledem k vysokým počtům nakažených musela nemocnice přistoupit k omezení plánované operativy – aktuální pokles je o 20 procent, od pondělí bude snížena na 50 procent. Pacienty, kterých se toto dotkne, bude informovat personál příslušných zdravotnických pracovišť.

Část zdravotnického personálu se věnuje také očkování, a to jak v očkovacím centru přímo v nemocnici (Pfizer), tak v brněnském OC Olympia (Pfizer, Johnson & Johnson). Zdravotníci FNUSA v tomto týdnu podávali zájemcům zhruba 1000 dávek denně. O víkendu je možné nechat se naočkovat bez registrace v OC Olympia Brno, kde je otevřeno od 10:00 do 19:40 hod.

Aktuální situace ve FNUSA