O DOBROCENTRU

Dobrovolnický program vznikl ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v roce 2015, jako snaha o zlepšení psychické kondice našich pacientů. Jelikož věříme, že dobrý duševní stav nemocného je klíčový pro celkové uzdravení, začali od října dobrovolníci pravidelně navštěvovat oddělení DRO (Doléčovací a rehabilitační oddělení) naší nemocnice. S pacienty hrají společenské hry, chodí na procházky, předčítají, nebo si jen tak povídají. Mimo to pro zpestření organizujeme i nejrůznější kulturní akce (divadelní představení, autorská čtení, dílny, zpívání s kapelou,…).
Inspiraci pro založení DobroCentra u sv. Anny jsme získali z obdobných, úspěšně fungujících programů. Pokud se program osvědčí, a my věříme, že ano, bude rozšířen na další oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Naše dobrovolnice Jana

„Dobrovolnicí jsem se stala, protože ráda smysluplně trávím čas s lidmi a baví mě poznávat nové oblasti života.“