ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

FNUSA jako správce odpovídá za internetové (webové) stránky FNUSA, včetně webových stránek jejích jednotlivých pracovišť, jako jsou stránky FNUSA-ICRC (International Clinical Research Center / Mezinárodní centrum klinického výzkumu), stránky lékařské knihovny atd.

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) dbá obecně na ochranu soukromí všech osob dle platných právních předpisů a mezinárodních úmluv (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Listina základních práv a svobod, občanský zákoník atd.).