VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOST ODBORU VZDĚLÁVÁNÍ
Odbor vzdělávání organizačně zajišťuje vzdělávací akce především pro zaměstnance nemocnice (zejména povinné školící akce, školení v oblasti kvality zdravotní péče, pedagogické vzdělávání lektorů z řad zdravotnických pracovníků, odborné kurzy a semináře pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, jazykové kurzy ad.), poskytuje poradenský servis pro zaměstnance v oblasti zdravotnického vzdělávání (aktuální změny v legislativě zdravotnického vzdělávání, zařazování do specializačního studia, povinná registrace zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, předání doručených nabídek vzdělávacích aktivit ad.) a v rámci vlastního vzdělávacího střediska pořádá také vzdělávací akce pro zájemce z řad zdravotnické a laické veřejnosti.