VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Dagmar Klimentová
vedoucí oddělení
+420 543 182 185

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (akreditace, rezidenční místa, specializační vzdělávání), odborné stáže a praxe

Radka Matušková

+420 543 182 085
radka.matuskova@fnusa.cz

AKK Sanitář, odborné stáže a praxe, praxe zdravotních škol

Bc. Zuzana Koukalová

+420 543 182 081
zuzana.koukalova@fnusa.cz

vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských oborů (akreditace, rezidenční místa), kurzy výukového centra, povinné vzdělávací akce

ČINNOST ODBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Odbor vzdělávání organizačně zajišťuje vzdělávací akce především pro zaměstnance nemocnice, poskytuje poradenský servis pro zaměstnance v oblasti zdravotnického vzdělávání, zajišťuje organizaci odborných stáží zdravotnických pracovníků a v rámci vlastního vzdělávacího střediska pořádá také vzdělávací akce pro zájemce z řad zdravotnické a laické veřejnosti.