VZDĚLÁVÁNÍ

Personální úsek – Odbor vzdělávání, budova Millenium – část D, 3. NP

Mgr. Dagmar Klimentová
vedoucí oddělení
+420 543 182 185

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (akreditace, rezidenční místa, specializační vzdělávání), odborné stáže a praxe

Bc. Zuzana Koukalová

+420 543 182 081
zuzana.koukalova@fnusa.cz

vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských oborů (akreditace, rezidenční místa), kurzy výukového centra, povinné vzdělávací akce

Bc. Jana Zichová

+420 543 183 295
jana.zichova@fnusa.cz

stáže zdravotnických pracovníků, praxe studentů

ČINNOST ODBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Odbor vzdělávání organizačně zajišťuje vzdělávací akce především pro zaměstnance nemocnice, poskytuje poradenský servis pro zaměstnance v oblasti zdravotnického vzdělávání, zajišťuje organizaci odborných stáží zdravotnických pracovníků a v rámci vlastního vzdělávacího střediska pořádá také vzdělávací akce pro zájemce z řad zdravotnické a laické veřejnosti.