Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku PO a FO – 02/2023 VK II

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabízí k odprodeji nepotřebný majetek právnickým a fyzickým osobám – 02/2023 VK II.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Naděžda Ondráčková, tel. +420 543 184 112, nadezda.ondrackova@fnusa.cz

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku PO a FO – 02/2023 VK II
Příloha č. 1