V SOUČASNÉ DOBĚ NENABÍZÍME ŽÁDNÝ NEPOTŘEBNÝ MAJETEK.