Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku PO a FO – 06/2022_VK

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabízí k odprodeji nepotřebný majetek právnickým a fyzickým osobám – 06/2022_VK.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Naděžda Ondráčková, tel. +420 543 184 112, nadezda.ondrackova@fnusa.cz

Nabídka k odprodeji nepotřebného majetku právnickým a fyzickým osobám – 06_2022_VK

Soupis majetku k odprodeji