Centrum klinických studií

O nás

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) nabízí komplexní služby při provádění a zajišťování klinických studií. Disponujeme zázemím Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a vlastní technologickou infrastrukturou pro provádění náročných studií. Díky mnohaletým zkušenostem a vysoké odbornosti patří naši lékaři a výzkumné týmy mezi špičky v oboru.

Centrum klinických studií (CCS) je již od roku 2009 primárním kontaktním místem pro oblast klinického hodnocení v rámci FNUSA. Zajišťuje veškerou komunikaci mezi fakultní nemocnicí a zadavateli klinických studií nebo zadavatelem pověřenými subjekty. Jsme také kontaktním místem pro pacienty účastnící se konkrétních studií a zájemce o zařazení do dobrovolnické databáze.

O studiích

Při vývoji nových léčiv mají klinická hodnocení nezastupitelnou roli. Každý nový léčivý přípravek musí projít několika etapami vývoje před jeho registrací a uvedením na trh. V průběhu klinického hodnocení se posuzuje nejen bezpečnost a účinnost testovaného léčiva, ale také nežádoucí účinky a efektivita nového léku ve srovnání se standardní léčbou.

Klinická hodnocení zahrnující lidské jedince mají velmi přísná pravidla a probíhají podle předem vypracovaného plánu. Než se lék začne podávat lidem, musí projít standardním preklinickým testováním, tzn. určitými typy testů na buněčných kulturách a zvířatech.

Poté musí zadavatel studie získat souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), etické komise, kteří provádí posuzování nezávisle na sobě, a v neposlední řadě i souhlas pacienta, kterému se bude testovaný lék podávat (tzv. Informovaný souhlas). V rámci posuzování studie se prověřují veškeré údaje z preklinického a případně i dosavadního klinického hodnocení, které jsou zpracovány v dokumentaci předkládané zadavatelem studie. Pečlivě je hodnocena i kvalita léku včetně podmínek jeho výroby. Každé pracoviště, ve kterém studie probíhá, musí postupovat v souladu se standardy Správné klinické praxe. Lék, který úspěšně prošel všemi fázemi klinického hodnocení, může být zaregistrován a zpřístupněn k širšímu využití lékaři a pacienty. Více informací o studiích najdete v sekci Chci se zúčastnit.