Ing. Vlastimil Vajdák
ŘEDITEL NEMOCNICE

Asistentka ředitele
Stanislava Kleinová
+420 543 181 199
stanislava.kleinova@fnusa.cz

Ing. Marcela Radochová Balíčková
EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
LÉKAŘSKÝ NÁMĚSTEK
Mgr. Jana Zvěřinová
NÁMĚSTKYNĚ
PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
NÁMĚSTEK PRO VĚDU A VÝZKUM
Ing. Petr Voráč
NÁMĚSTEK
ÚSEKU INVESTIČNÍHO ROZVOJE, TECHNIKY A PROVOZU
Ing. Martin Mareček
NÁMĚSTEK
ÚSEKU INFORMATIKY
Mgr. Terezie Drncová
PERSONÁLNÍ NÁMĚSTKYNĚ