KONGRESY, SYMPOZIA, SEMINÁŘE 

Semináře I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU

Kurz neurointenzivní medicíny

Termín: 25. 10. – 27. 10. 2021

Místo konání: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 – budova B1, 6. NP, RED CONFERENCE ROOM

Program ZDE