Předseda vědecké rady:

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.