CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

Ačkoliv je cévní mozková příhoda 2. nejčastější příčinou úmrtí, většina lidí neví, jak ji rozpoznat a jak na ni správně reagovat. Ochrnutí končetin, či tváře na jedné polovině těla, potíže s vyjadřováním a porozuměním, rozmazané vidění, ztráta koordinace, prudká bolest hlavy, nebo zdánlivá zmatenost – to vše jsou příznaky CMP. V takovém případě musíme ihned volat RZP na čísle 155 nebo 112. Účinná léčba totiž existuje, musí být pacientovi podána do 4,5 hodin od vzniku příznaků. Čas je naprosto zásadní!!

V závislosti na rozsahu CMP a dalších okolnostech, se pacient může v následujících měsících i letech potýkat s různými komplikacemi. Většinu následků lze díky vlastnímu úsilí a odborné péči časem zmírnit, nebo zcela eliminovat. Jedná se o poruchy řeči a vyjadřování, které řeší logoped, poruchy hybnosti, které napraví v rehabilitačním centru, obtíže spojené s polykáním (dysfagie), kterými se zabývá dysfagiolog a nutriční terapeut ve spolupráci s dalšími odborníky.

U pacientů po proběhlé CMP je nejdůležitější snížit riziko, že se CMP bude opakovat (tzv. recidiva). Během hospitalizace pacientovi nastavíme nejvhodnější léčbu, tzv. sekundární prevence. Samozřejmostí by měla být úprava životního stylu. Zakažte si kouření, alkohol, věnujte se pohybu (doporučeno je ujít alespoň 10 tisíc kroků denně), snižte tělesnou hmotnost a upravte jídelníček tak, aby obsahoval dostatek nenasycených mastných kyselin – doporučena je tzv. středomořská dieta s vysokým obsahem olivového oleje, ryb, ovoce a zeleniny s redukcí živočišných tuků.