Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří k zařízením, která se dlouhodobě věnují nejrůznějším vzdělávacím akcím pro širokou veřejnost. Každoročně jde o Světový den cévní mozkové příhody (World Stroke Day), který připadá na 29. října a Den boje proti CMP, který si připomínáme 15. května. V rámci programu jsou přichystaná stanoviště s tematickými plakáty, které naši odborní pracovníci doprovází poutavým výkladem a ukázkami. Dále mají lidé možnost nechat si změřit krevní tlak či hladinu krevního cukru a takto bezplatně zjistit, jestli je neohrožují jedny z nejvýznamnějších rizikových faktorů. Epidemiologové a lékaři rozdávají informační letáky a pro děti jsou nachystané odznáčky a balónky s logem smajlíka se skleslým koutkem, který byl vytvořen jako symbol boje proti cévní mozkové příhodě.

cmp logo

Problematika CMP je také zařazena do programu Světového dne zdraví, který oficiálně připadá na 7. dubna. Dříve nemocnice byla zapojena i do kampaně 30 dní pro prevenci a léčbu CMP.
Novým počinem je kampaň ACT FAST, která cílí na virtuální generaci prostřednictvím sdílení fotografií s balónkem, na němž je logo smajlíka. Cílem je upozornit na CMP, její příznaky a zvýšit informovanost o tomto onemocnění. Do kampaně se může zapojit kdokoliv.

Boj proti CMP m

Prezentace během Dne boje proti CMP

Výzkumné a vzdělávací projekty

V České republice proběhlo již mnoho edukačních kampaní, které si kladly za cíl naučit dospělou populaci, jak rozpoznat a jak reagovat na příznaky CMP. Bohužel se ukázalo, že znalosti dospělých se prakticky nezvýšily. Důvodem je, že dospělí lidé hůř přijímají nové informace. A tak jsme začali přemýšlet nad novou formou kampaně, která by systematicky zasáhla co nejvíce lidí a zároveň měla i něco navíc. Správnou cestou nás nasměroval námi provedený průzkum z roku 2009 , který mezi školáky zjišťoval jejich znalosti o CMP. Z výsledků vyplynulo, že žáci mají velmi nízké povědomí o CMP. Příjemným zjištěním bylo, že děti uvedly, že by se o onemocnění chtěly dozvědět více a to prostřednictvím školní výuky. Takto se po několika měsících úsilí zrodil projekt HOBIT.

Projekt HOBIT

Ve spolupráci s mnoha odborníky z různých oblastí se nám podařilo vytvořit program HOBIT – HOdina BIologie pro živoT, který se na rozdíl od ostatních kampaní zaměřil právě na děti. HOBIT je inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních a středních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku CMP nebo srdečního infarktu. Tedy dvou onemocnění, která jsou nejčastějšími příčinami trvalých následků a úmrtí.

HOBIT logo claim

Projekt je v celosvětovém měřítku naprosto jedinečný v tom, že se žáci učí reagovat na příznaky těchto onemocnění pomocí krátkých hraných videí, která projevy těchto onemocnění reálně zobrazují. V simulačním testu si poté mohou natrénovat situaci, jak by reagovali v případě, kdy by jejich blízký začal mít náhlé potíže s viděním ve spojení s obtížnou orientací v prostoru, poruchou hybnosti končetin nebo poruchou řeči. V pilotní fázi projektu jsme úspěšně vzdělali 2 500 dětí a v projektu nadále pokračujeme.

Garantem programu je doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., který se soustavně věnuje problematice zvyšování povědomí o CMP.

film

Natáčení instruktážního filmu projektu HOBIT

SHRNUTÍ

„Stroke team“, který v rámci 1. neurologické kliniky působí pod doc. Mikulíkem, pracuje dlouhodobě na zvýšení povědomí o CMP u dospělé populace i dětí. Prostřednictvím edukačních programů, kampaní i jednorázových akcí se nám podařilo vzdělat již tisíce lidí.

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.projekthobit.cz
www.facebook.com/projekthobit
www.instagram.com/projekt_hobit
http://www.worldstrokecampaign.org/