1. Program podpory zdraví FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregionálním významem. Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Odborní pracovníci FNUSA nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchovu ke zdravému životnímu stylu.