Věda a výzkum ve FNUSA

Věda a výzkum patří – vedle péče o nemocné a výuky – k hlavní náplni činnosti fakultních nemocnic. Cílem vědy a výzkumu je najít a ověřit nové způsoby diagnostiky a léčby a to tak, aby pro konkrétního nemocného bylo vše bezpečné. Do vědy a výzkumu jsou zapojeny prakticky všechna klinická pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ať už formou akademických studií nebo studií podporované farmaceutickými firmami. Specifické postavení v organizační struktuře nemocnice má Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), které je speciálně orientované na výzkum (více na adrese: http://www.fnusa-icrc.org/cz/).

Fakultní nemocnice má ve vědě a výzkumu řadu partnerů, nejblíže je mu přirozeně Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, ale spolupracuje i ostatními fakultami MU a dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi v Brně, celé ČR i ve světě.

V případě dalšího zájmu se obracejte na sekretariát náměstka pro vědu a výzkum (vav@fnusa.cz) nebo přímo na ICRC (kontakt: icrc@fnusa.cz).

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Náměstek pro vědu a výzkum