PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. 12. 2018 č. 855, kterým vláda schválila Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, usnesení vlády ze dne 20. 11. 2018 č. 769 kterým vláda schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a taktéž v návaznosti na příkaz ministra č. 22/2019 a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 „Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví“ je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně provozována protikorupční telefonní linka s číslem +420 543 184 076 nebo +420 543 184 079 a rovněž i e-mailová adresa protikorupcni@fnusa.cz, na niž můžete zasílat své náměty, podněty a připomínky.

Osoba oprávněná přijímat a vyřizovat podněty v oblasti korupční problematiky: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel

Veškerá sdělení, která nám poskytnete, budou odpovědně analyzována. Pokud nám sdělíte svoji adresu, na Vaše připomínky či náměty písemně odpovíme. Se závažnými sděleními bude seznámeno vedení nemocnice. Budou prošetřena, a pokud bude zjištěno, že Vaše připomínky jsou objektivní, zajistíme nápravu nedostatků či nedopatření, na která jste upozornili. Vedení nemocnice má zájem na tom, abychom poskytovali včasné a kvalitní služby a aby pacienti byli spokojeni. Svými podněty nám můžete pomoci naši práci zlepšovat.

  • Seznam poradenských a ostatních externích společností působících ve FNUSA – II. pololetí 2023
  • Interní protikorupční program Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – zde
  • Etický kodex zaměstnance FNUSA – zde
  • Veřejné zakázky zveřejněné jsou dostupné na profilu zadavatele – zde
  • Smlouvy zveřejněné v Registru smluv jsou dostupné (po zadání názvu publikující strany) – zde