ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31. 12. 2019
Počet lůžek: 886
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 214 168
Počet hospitalizovaných pacientů: 29 997
Počet zaměstnanců: 3 156 (evidenční počet)

Statistická data k 30. 9. 2020
Statistika, Rozvaha 

Statistická data k 31. 12. 2019
Statistické ukazatele zdravotní péče