ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31. 12. 2023
Počet lůžek: 894
Počet ambulantních a lab. vyšetření: 1 310 100
Počet hospitalizovaných pacientů: 31 065
Počet zaměstnanců: 3352 (evidenční počet)

Statistická data k 31. 3. 2024
Statistika, Rozvaha