ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 30. 6. 2021
Počet lůžek: 890
Počet amb. ošetření a vyšetření: 888 473
Počet hospitalizovaných pacientů: 13 080
Počet zaměstnanců: 3205 (evidenční počet)

Statistická data k 30. 6. 2021
Statistika, Rozvaha