ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav za 1. pololetí 2022
Počet lůžek: 890
Počet ambulantních a lab. vyšetření: 724 325
Počet hospitalizovaných pacientů: 15 337
Počet zaměstnanců: 3 304 (evidenční počet)

Statistická data k 30. 6. 2022
Statistika, Rozvaha