ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31. 12. 2020
Počet lůžek: 886
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 177 388
Počet hospitalizovaných pacientů: 25 982
Počet zaměstnanců: 3205 (evidenční počet)

Statistická data k 31. 12. 2020
Statistika, Rozvaha

Statistická data k 31. 12. 2019
Statistické ukazatele zdravotní péče