ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 29. 10. 2021
Počet lůžek: 890
Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 296 079
Počet hospitalizovaných pacientů: 19 764
Počet zaměstnanců: 3205 (evidenční počet)

Statistická data k 29. 10. 2021
Statistika, Rozvaha