ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 30. 6. 2024
Počet lůžek: 890
Počet ambulantních a lab. vyšetření: 699 696
Počet hospitalizovaných pacientů: 16 067
Počet zaměstnanců: 3352 (evidenční počet)

Statistická data k 19. 7. 2024
Statistika, Rozvaha