ZÁKLADNÍ STATISTICKÁ DATA

Stav k 31. 12. 2022
Počet lůžek: 890
Počet ambulantních a lab. vyšetření: 1 410 728
Počet hospitalizovaných pacientů: 29 873
Počet zaměstnanců: 3352 (evidenční počet)

Statistická data k 31. 12. 2022
Statistika, Rozvaha