ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK  

FNUSA jako správce odpovídá za internetové (webové) stránky FNUSA, včetně webových stránek jejích jednotlivých pracovišť, jako jsou stránky FNUSA-ICRC (International Clinical Research Center / Mezinárodní centrum klinického výzkumu), stránky lékařské knihovny atd.

Co znamená zpracování osobních údajů prostřednictvím webu?

FNUSA na svých webových stránkách používá soubory cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená stránka odešle do prohlížeče, který je uloží na Vašem zařízení (PC). Soubory cookie umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Cookies jsou pro fungování webových stránek důležité.  Existuje řada typů cookie souborů, které se používají k různým účelům. FNUSA používá soubory cookie především pro technické účely; tyto „technické“ cookies uchovávají pouze informace o nastavení provedeném ve službách na konkrétní webové stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje (při opakované návštěvě stránky tak není nutno vše znovu nastavovat). Tyto cookies dále zjišťují, zda je uživatel přihlášený či nikoli, aby se nemusel stále opakovaně přihlašovat (na hlavní stránce FNUSA však cookies slouží k tomuto účelu pouze administrátorům webových stránek – uživatelé s běžným oprávněním nemají na stránkách možnost přihlášení). Cookies, které sledují chování uživatele na webových stránkách pro statistické účely, shromažďují pouze anonymizované informace.

FNUSA na své hlavní stránce používá soubory cookie, informace o IP adresách uživatelů však cíleně neshromažďuje. Nástroje Google Analytics  na své hlavní stránce FNUSA v současné době nepoužívá (účet není aktivní). Osobní údaje návštěvníků webové stránky FNUSA tedy neukládáme (=nezpracováváme), s výjimkou osobních údajů osob, které prostřednictvím webových stránek projeví zájem o spolupráci s DobroCentrem a poskytnou nám své osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře (tyto osoby spolupracují s FNUSA dobrovolně a ke zpracování svých osobních údajů, např. i fotografie, nám daly svůj souhlas).

Stránka ICRC-FNUSA využívá Google AnalyticsTM, službu na analýzu internetových stránek, poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics využívá soubory cookies – textové soubory ukládané na vaše koncové zařízení jako uživatelů, sloužící k analýze využití internetových stránek za účelem vytváření statistik. Údaje o tom, jak jednotliví uživatelé využívají webové stránky, které soubory cookies vytvářejí, včetně Vaší IP adresy jako uživatele stránek, společnost Google zasílá k uložení na servery umístěné v USA. Společnost Google tyto informace využívá za účelem hodnocení využívání stránky z Vaší strany, vytváření zpráv o aktivitě stránky určených jejímu správci a poskytování dalších služeb spjatých s aktivitou stránky a způsobu využití internetu. Společnost Google může tyto údaje předat třetím stranám v případě, že tato povinnost pro ni vyplývá ze zákona, nebo pokud třetí strany zmíněné údaje zpracovávají na účet společnosti Google, především správce stránky. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými shromažďovanými údaji. Použití cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče (viz níže). Deaktivace však může vést ke ztrátě možnosti využívat některé funkce této stránky. Prohlížením této internetové stránky dáváte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů společností Google za podmínek a pro účely, jejichž popis je uveden výše. Zásady ochrany soukromí společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Jak funguje propojení webu a sociálních sítí?

Některé osoby s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí Facebook (zveřejněná informace Facebooku k GDPR zde: https://cs-cz.facebook.com/business/gdpr) a Linkedln (zveřejněná informace LinkedIn k GDPR zde: https://privacy.linkedin.com/gdpr). Stránka FNUSA i stránka FNUSA-ICRC může využívat pluginy sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Při žádosti o přístup na naši stránku obsahující tento plugin Váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů společnosti Facebook je přenesen přímo do internetového prohlížeče a vložen na internetovou stránku. Facebook je následně informován o tom, že váš internetový prohlížeč zmíněnou stránku zobrazil, a to i v případě, že účet na Facebooku nevlastníte nebo nejste ke svému účtu přihlášeni. Vaše IP adresa je pomocí internetového prohlížeče přenesena na server společnosti Facebook, umístěný v USA, kde je uložena. Pokud jste při prohlížení našich stránek připojeni ke svému účtu, Facebook může přímo propojit vaši návštěvu s vaším uživatelským účtem. Provedete-li na stránce akci pomocí pluginů, např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, odpovídající informace budou odeslány na server společnosti Facebook, kde budou zaznamenány. Dále budou zveřejněny na vašem účtu na Facebooku. Facebook může tyto informace využívat k reklamním účelům, výzkumu trhu či úpravě svých stránek. Facebook dále může vytvářet uživatelské nebo zájmové profily či vztahy, např. za účelem vyhodnocení použití stránky po zhlédnutí reklamy na Facebooku, informování jiných uživatelů Facebooku o aktivitách na naší internetové stránce a nabízení dalších služeb spjatých s používáním Facebooku. Pokud si nepřejete, aby Facebook propojoval údaje shromážděné z naší stránky s Vaším uživatelským účtem na Facebooku, před návštěvou našich stránek se ze svého uživatelského účtu odhlaste. Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů stránkou Facebook, jejich zpracování a použití stránkou Facebook a vašich právech týkajících se možností ochrany vašeho osobního života naleznete na internetových stránkách Facebook.com (odkaz na politiku ochrany osobních údajů společnosti Facebook viz shora).

Jak může uživatel webu sám upravit nastavení cookies a internetového prohlížeče?

Dopady nastavení internetového prohlížeče: máte k dispozici několik možností pro správu souborů cookies. Požadované nastavení cookies lze nalézt v nabídce Nápověda v panelu nástrojů vašeho internetového prohlížeče. V této nabídce naleznete postup, jak nové soubory cookies odmítnout, jak zapnout upozornění o jejich přijetí nebo jak přijímání souborů cookies zakázat, a to buď úplně, nebo podle jejich vydavatele. Soubory cookies dále můžete smazat ručně. Rovněž se můžete rozhodnout, že zakážete nebo smažete i podobné údaje využívané rozšířeními vašeho internetového prohlížeče, jako jsou například soubory cookies typu flash. Toto nastavení můžete provést přímo ve zmíněných rozšířeních, nebo na internetových stránkách vydavatele těchto rozšíření. Berte však v potaz skutečnost, že s tímto nastavením internetového prohlížeče můžete přijít o přístup k některému obsahu, nebo může dojít k vážnému zhoršení pohodlí při prohlížení stránek a využívání služeb nabízených našimi stránkami. V takovém případě nejsme zodpovědní za následky způsobené pozměněným chováním našich stránek, které je způsobeno nemožností využívat soubory cookies potřebné pro správné fungování stránek.

Nastavení podle internetového prohlížeče: správa souborů cookies probíhá u každého internetového prohlížeče rozdílným způsobem. Postup je popsán v nápovědě prohlížeče:

Postup pro Internet Explorer™: otevřete nabídku „Nástroje“, poté vyberte „Možnosti internetu“, klikněte na záložku „Soukromí“, poté „Rozšířené“ a zvolte požadovanou úroveň.

Postup pro Firefox™: otevřete nabídku „Nástroje“, poté vyberte „Možnosti“, klikněte na záložku „Soukromí“, poté vyberte požadované možnosti.

Postup pro Chrome™: otevřete nástroje (ikona napravo od adresního řádku), poté vyberte „Nastavení“, klikněte na „Zobrazit rozšířená nastavení“, poté v oddílu „Ochrana soukromí“ klikněte na „Nastavení obsahu“ a vyberte požadované možnosti.

Postup pro Safari™: vyberte „Safari > Nastavení“, poté klikněte na „Bezpečnost“, v oddílu „Přijmout cookies“ vyberte požadovanou možnost.

Postup pro Opera™: otevřete nabídku „Nástroje“ nebo „Nastavení“, poté vyberte „Smazat osobní údaje“, klikněte na záložku „Rozšířené možnosti“, poté vyberte požadovanou možnost.

Nastavení souborů cookies v Safari™: 
1. na hlavní obrazovce vyberte „Nastavení > Safari“,
2. klepněte na odkaz „Přijímat cookies“ a zvolte „Nikdy“, „Navštívené stránky“, nebo „Vždy“.

Jak smazat cookies v Safari: 
1. na hlavní obrazovce vyberte „Nastavení > Safari“,
2. klepněte na „Smazat cookies“.

Jak smazat cookies na OS Android: 
1. „Nabídka > Nastavení > Smazat cookies“

Proč máme na webu fotografie a videa?

FNUSA je veřejná fakultní nemocnice, která má kromě poskytování zdravotní péče pacientům za úkol podílet se prostřednictvím svých odborných pracovišť praktickou výukou studentů lékařských, farmaceutických, případně jiných fakult univerzit a vysokých škol, jakož i žákům středních a vyšších odborných škol. Její významnou součástí je i Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC / International Clinical Research Center).

Naším oprávněným zájmem je proto také to, abychom mohli výsledky naší práce na webových stránkách prezentovat a sdělovat veřejnosti informace o naší činnosti i prostřednictvím fotografií, případně tematických videí. Zveřejňujeme však pouze fotografie a videozáznamy osob, které nám k tomu daly svůj souhlas.  Na webu lze nacházet i videa z YouTube. YouTube LLC je součástí ochranného štítu mezi Evropskou unií a USA. Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 Evropská komise považuje předání (předávání) osobních údajů ze strany správce nebo zpracovatele v Evropské unii subjektům v USA za bezpečné, pokud se tyto subjekty samy certifikovaly u Ministerstva obchodu USA a zavázaly se k respektování zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany prostřednictvím štítu EU-USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“). YouTube LLC  má autocertifikaci  prostřednictvím Google Inc.