Den lékáren, oslavovaný každoročně 20. června, je příležitostí k uznání a ocenění nezastupitelné role farmaceutů ve zdravotnickém systému. Tito odborníci nejsou jen distributory léků, ale také důležitými členy nemocničních týmů, kteří aktivně přispívají k léčbě pacientů. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se na péči o nemocné podílí třicet pět farmaceutů, z toho sedm klinických.

Neméně důležitou náplní Nemocniční lékárny FNUSA je zásobování nemocnice a veřejnosti léky, zdravotnickým materiálem a laboratorními chemikáliemi. Farmaceutům s tímto ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pomáhají čtyři desítky laborantů a farmaceutických asistentů. V minulém roce pro pacienty připravili 32 tisíc léčiv a ve výdejnách lékárny zpracovali necelých 300 tisíc receptů.

Hlavním cílem letošního ročníku Dne lékáren je upozornit na nutnost celoživotního vzdělávání farmaceutů. Jde o obor, který se rychle rozvíjí, a lékárníci si tak nutně potřebují průběžně doplňovat své znalosti – ať už o nových lécích nebo aktuálních vědeckých zjištěních.

Jejich profesní cesta začíná na farmaceutické fakultě, kde kromě teoretických znalostí o samotných léčivech a jejich účincích, přípravě, interakcích nebo o legislativě ve zdravotnictví, získávají také intenzivní praxi v laboratořích a výdejnách lékáren. Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se jakožto akreditované pracoviště na tomto vzdělávání podílí. „Zkušenosti a vědomosti u nás získávají studenti oborů Praktické lékárenství, Nemocniční lékárenství, Farmaceutická technologie a Klinická farmacie,“ uvádí farmaceut Marek Lžičař.

Studium pro farmaceuty získáním vysokoškolského titulu nekončí. Zapojit se v rámci povinného celoživotního vzdělávání mohou třeba do garantovaných kurzů České lékárnické komory, díky kterým získávají oprávnění poskytovat speciální poradenství a rozšířené konzultace – například k odvykání kouření nebo lékovým interakcím.

Pro tyto rozšířené služby lékárníků je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zřízeno Konzultační centrum NL, které nabízí kromě výše zmíněného také screening kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo Alzheimerovy choroby. „V loňském roce jsme otestovali jednaosmdesát klientů na změny v krátkodobé paměti; třinácti z nich jsme na základě výsledků vypracovali posudek pro ošetřujícího lékaře doporučující další odborné vyšetření,“ říká Lžičař a doplňuje, že velký přínos vidí například i v programu zaměřeném na odvykání kouření. S tabákem nebo nikotinem díky pravidelným bezplatným konzultacím úspěšně skončí více než polovina klientů.

Konzultační centrum Nemocniční lékárny sídlí v budově S při vchodu z ulice Hybešova. Otevřeno je zájemcům v pracovní dny od 9 do 15 hodin, konzultace je ale vhodné předem domluvit na telefonním čísle 543 182 164 nebo e-mailu vydej.hybesova@fnusa.cz. Kompletní přehled o poskytovaných službách zájemci najdou na webových stránkách lékárny.

 

Inkontinence, tedy ztráta kontroly nad vyprazdňováním močového měchýře nebo střev, je častý zdravotní problém, o kterém se i přes vysokou míru výskytu v populaci příliš nehovoří. Tabu se snaží odbourat právě probíhající Světový týden kontinence, který lidi nabádá k odložení studu a řešení potíží. Účinná léčba totiž existuje. Jednou z těch vůbec nejefektivnějších je metoda sakrální neuromodulace, kterou provádí i chirurgové z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Při sakrální neuromodulaci lékaři pacientovi zavedou malý implantát, který pomocí elektrických impulzů stimuluje nervy nad kostrčí, a pomáhá tak obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem. Jde o miniinvazivní zákrok, operace je však dvojfázová s rozestupem zhruba dva týdny. „První fáze je v podstatě testovací a je při ní zavedena elektroda se zevním stimulátorem ke křížovému nervu. Může probíhat v celkové i lokální anestezii, dle komfortu pacienta. Cílem této fáze je zhodnocení efektu léčby. Pokud je jednoznačný, přistoupí se ke druhé fázi – implantaci trvalého stimulátoru pod kůži na hýždích. Ta již probíhá pouze v lokální anestezii,“ popisuje lékař MUDr. Petr Vlček, Ph.D., z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a upřesňuje, že v obou fázích pacienta čeká jednodenní hospitalizace.

Baterie ve stimulátoru vydrží asi sedm let, pak se vymění – podobně jako kardiostimulátor u onemocnění srdce. Od letošního června navíc na trh přichází nový typ přístroje, který vydrží bez nabití až patnáct let. „Výměna je jednoduchá, probíhá pouze v lokální anestezii. Pacienti z toho nemusí mít strach a nemusí se obávat ani jiných nepříjemností, stimulátor je v ničem nehendikepuje – mohou na magnetickou rezonanci, projdou letištní kontrolou a podobně. Intenzitu stimulace si mohou sami upravovat pomocí aplikace,“ doplňuje chirurg.

Inkontinencí, ať už moče nebo stolice, trpí asi dva miliony Čechů. Dominují starší lidé, ale problém se zdaleka netýká pouze těch. „Máme také nezletilé pacienty a asi si dovedete představit, co to dělá ve školním kolektivu. I tady umíme pomoci,“ komentuje Vlček s tím, že jeho nejmladšímu pacientovi bylo jedenáct let. S inkontinencí stolice se mnohdy potýkají pacienti po resekčních výkonech na střevech, s roztroušenou sklerózou nebo ženy s poporodními traumaty.

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU byla spolu s Fakultní nemocnicí Bulovka prvními pracovišti, kde se tento typ výkonu při léčbě inkontinence stolice začal provádět. Díky dobrým výsledkům grantové studie zákrok začaly plně hradit zdravotní pojišťovny, přičemž indikační kritéria pro implantaci neurostimulátoru se nadále rozšiřují. „Velkou výhodou je zhodnocení efektu testovací fáze, který je potvrzením správné indikace před definitívní implantací,“ vysvětluje chirurg.

Aktuálně na klinice zavádějí s výbornými výsledky zhruba dva stimulátory měsíčně. Pacienti z jiných částí republiky mohou zákrok podstoupit také v dalších specializovaných centrech. Inkontinenci moči řeší střediska ve FN Motol a FN Ostrava, inkontinenci stolice pak kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně také Nemocnice na Bulovce, Nemocnice Hořovice, FN Olomouc a nyní nově i FN Ostrava.

Lidé s inkontinencí by svůj problém rozhodně neměli skrývat. Důležitá je návštěva praktického lékaře, který pacienta před případnou implantací odešle k důkladnému gastroenterologickému došetření. Někdy může být řešením také rehabilitace, která je efektivní a bez rizik. „V rámci našeho centra máme indikační semináře, kde volíme optimální způsob léčby pro tuto skupinu pacientů, a je u nás možno kdykoliv konzultovat,“ doplňuje MUDr. Petr Vlček, Ph.D.

Naprostá většina kuřáků by raději nekouřila. Užívání tabáku nebo nikotinu ale není jen obyčejným zlozvykem, jde o nemoc – závislost, a pokusy o ukončení závislosti bez odborné pomoci mají jen malou šanci na úspěch. Pokud si uživatelé těchto návykových látek nechají poradit, jejich snaha může být až desetkrát úspěšnější. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabízí hned dvě možnosti bezplatné pomoci.

„Přichází k nám mladí lidé, kteří si začínají uvědomovat svou závislost a obtěžuje je, lidé se zdravotními problémy, kterým bylo doporučeno přestat kouřit, ale například také senioři, kteří nechtějí svým zlozvykem ohrožovat vnoučata,“ popisuje PharmDr. Marek Lžičař, který v konzultačním centru Nemocniční lékárny pomáhá zájemcům přestat kouřit už téměř deset let.

Užívání tabáku je příčinou mnoha závažných nemocí a má nepříznivý vliv na téměř všechny tělesné systémy. Je významným rizikovým faktorem srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nádorových onemocnění nebo cukrovky. Plíce ale mají pozoruhodnou schopnost regenerace a každý den bez kouření zvyšuje šance na zlepšení tělesné kondice – například už po roce bez cigaret klesá riziko srdečního infarktu na polovinu ve srovnání s rizikem u kuřáka. Přestat s kouřením má proto smysl v kterékoliv životní fázi.

Fakultní nemocnice nabízí dvě varianty pomoci. Léčba je v Česku hrazena ze zdravotního pojištění, tudíž je pro zájemce zdarma. Platí pouze za léky ke zmírnění abstinenčních příznaků, většina zdravotních pojišťoven ale na tyto léky poskytuje příspěvek v rámci svých preventivních programů.

První variantou, kam se obrátit, je Centrum pro léčbu závislosti na tabáku. Funguje v ambulanci angiologie – Kardiovize na II. interní klinice FNUSA a LF MU. „Poskytujeme komplexní poradenství všem uživatelům tabáku, kteří vážně zamýšlí přestat kouřit cigarety nebo užívat alternativní tabákové a nikotinové výrobky, jako jsou například žvýkací tabák, elektronická cigareta, dýmka nebo doutník,“ uvedla koordinátorka centra Jana Jarešová.

Centrum pro léčbu závislosti na tabáku sídlí ve 3. NP budovy C1 a na schůzku se je možné objednat v pracovní dny od 8 do 15 hod. telefonicky na číslech 543 185 594 a 543 185 449, případně e-mailem na adrese infokardiovize@fnusa.cz. Druhou možností je nízkoprahové konzultační centrum Nemocniční lékárny FNUSA, které se nachází ve výdejně při vstupu z ulice Hybešova (budova S). Zájemci ho mohou navštívit v pracovní dny od 9 do 15 hodin, termín si je ale lepší sjednat předem prostřednictvím telefonu 543 182 164 nebo e-mailu vydej.hybesova@fnusa.cz.

 

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Zuzana Ondrůjová získala ocenění Pověřenec roku 2023 v kategorii Veřejný sektor. Porota kromě kvalitního výkonu funkce ohodnotila také její osobní přístup k plnění povinností a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity.

Soutěž organizuje Spolek pro ochranu osobních údajů a jednotlivé nominované hodnotí odborná porota, která je tvořena experty jak z privátní, tak i z veřejné sféry. „Ocenění pro mě znamená hodně, možná tím více, že bylo uděleno nezávislou porotou. Nominace se sešly dvě, od kolegů ze zdravotnictví a z advokacie. Navíc toto ocenění přišlo po sedmi letech práce v této pozici, kdy se už dostavuje určitá únava. Je to pro mě rozhodně motivační. Zpracování dat ve zdravotnictví čekají v dalších letech velké změny v souvislosti s postupující digitalizací a hlavně s příchodem evropského nařízení EHDS (European Health Data Space). Práce je to náročná, a proto své ocenění vnímám jako ocenění nejen pro sebe, ale pro všechny své kolegy pracující v tomto sektoru,“ říká Zuzana Ondrůjová.

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je v nemocnicích ze zákona povinná. Tyto instituce totiž kromě běžných personálních a jiných agend zpracovávají ve velkém rozsahu také osobní údaje o zdravotním stavu pacientů, které jsou jako citlivé osobní údaje ve zvláštním režimu vyšší ochrany. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně navíc jakožto výzkumná organizace s mezinárodním přesahem zpracovává osobní údaje pacientů i pro výzkumné účely.

„Moje role je do velké míry poradenská a částečně i kontrolní. Musím dbát na soulad procesů zpracování osobních údajů v nemocnici s požadavky právních předpisů, v tomto případě zejména s GDPR,“ říká oceněná pověřenkyně, která je od začátku roku také nemocniční ombudsmankou.

FNUSA má nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová získala ocenění Pověřenec roku 2023 v kategorii Veřejný sektor

Pigmentovým změnám na kůži bychom měli věnovat intenzivní pozornost, a to nejen proto, že z nich může vzniknout jeden z nejagresivnějších nádorů – melanom. Čas v takovém případě hraje zásadní roli a i malé prodlevy mohou znamenat menší naději na vyléčení. Lékaři z I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU se proto opět zapojili do preventivní akce Evropský den melanomu, během které zájemcům zkontrolovali pokožku.

Dermatoskopické vyšetření podstoupilo během jednodenní akce více než šedesát zájemců, převážně žen. „Během prohlídek, které probíhaly ve třech ambulancích, jsme odhalili patnáct dysplastických névů, čtyři aktinické keratózy a jeden melanom,“ uvedla dermatoložka MUDr. Alena Vičíková. Všichni, u kterých lékaři našli podezřelé kožní změny, se mohli ihned objednat k chirurgickému odstranění.

Evropský den melanomu se koná od roku 2001. Jde o celoevropskou edukativní kampaň, která upozorňuje veřejnost na rizika melanomu a dalších kožních nádorů, jako je spinaliom a basaliom, nejčastější kožní nádor vůbec. Neméně důležité je z hlediska prevence podchycení chronických změn kůže, které ke vzniku kožních nádorů později mnohdy vedou. Nejčastěji jsou způsobeny dlouhodobou expozicí slunečnímu záření.

„Základem prevence rozvoje melanomu i jiných typů rakoviny kůže je chránit pokožku před UV paprsky. To znamená nevystavovat ji přímému působení slunce, a to zejména mezi 11. a 15. hodinou. Při delším pobytu na slunci je vždy nutné použít přípravky s ochrannými UVB i UVA filtry, přičemž důležité je i správné zvolení výšky ochranných faktorů,“ upozorňuje primář I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Miroslav Nečas. Čím světlejší máme kůži a čím delší dobu jsme na slunci, tím vyšší ochranný filtr bychom měli volit.

Neméně důležité je samovyšetřování mateřských znamének a pravidelné prohlídky na dermatologii, které jsou v Česku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Dermatologové FNUSA se zapojili do Evropského dnu melanomu. Vyšetřili více než 60 zájemců

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se blíží k závěrečným zkouškám čtyři desítky budoucích sanitářů a sanitářek. Jde o studenty akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář, který umožňuje získat zájemcům potřebné vzdělání k vykonávání této profese. Kurz nemocnice vypisuje jednou za půl roku, tentokrát poprvé podle nových osnov. Účastníkům žádaného rekvalifikačního programu změny přinesly především pestřejší praktickou část.

Kurz probíhá formou denního studia, kdy účastníci musí absolvovat 180 hodin výuky, z toho osmdesát praktických. Praxe probíhá především na lůžkových odděleních. Nově byl zařazen například modul rehabilitačního ošetřovatelství, v rámci kterého se účastníci učí polohovat pacienty a zkoušejí si práci s kompenzačními pomůckami na vlastní kůži. Odbor vzdělávání, který kurz pořádá, zařadil nově také řadu exkurzí, díky kterým účastníci vidí většinu probírané látky i přímo v praxi.

„Účastníci se byli podívat třeba na patologii v laboratořích, na transfuzním oddělení, na centrální sterilizaci, v lékárně nebo v pitevně Ústavu soudního lékařství. Absolvují také praxi na operačních sálech,“ popisuje organizátorka kurzu Kateřina Smrčková.

Pokud se účastníkům kurzu podaří složit závěrečné zkoušky, získají odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, a budou se tak moci pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků podílet na poskytování zdravotní péče – ať už ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nebo na jiném zdravotnickém pracovišti.

Další kurz se uskuteční na podzim v termínu 14. října – 29. listopadu, ale už teď je o něj velký zájem. „Jsme velmi rádi, že je po kurzu poptávka, díky absolventům se nám v nemocnici daří zaplňovat volná sanitářská místa. Z aktuálně probíhajícího kurzu u nás ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně plánuje po absolutoriu zůstat minimálně polovina účastníků, tedy dvacet a více budoucích sanitářů a sanitářek,“ uzavírá Smrčková.

Klapka: Kapka! Daruj krev a pojď do kina

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zve na již tradiční Májový koncert (nejen) pro zdravotníky FNUSA, který i letos pořádá při příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester. Hudební akcí konanou v majestátních prostorách katedrály sv. Petra a Pavla chce vedení nemocnice vyjádřit díky všem lidem, kteří si jako své povolání vybrali pomáhat nemocným.

Mezinárodní den sester se slaví vždy 12. května, a to už od roku 1965. Do kalendáře významných dnů jej zařadila Mezinárodní rada sester, aby vzdala hold Florence Nightingale – anglické ošetřovatelce, která položila základy tohoto povolání.

Ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně aktuálně pracuje na sesterských pozicích necelých dvanáct stovek zaměstnanců, převážně žen. S tím, že se jedná o tradičně „ženské“ povolání, jde ruku v ruce i stále se zvyšující počet kolegyň pracujících kratší pracovní dobu. „Rozumíme tomu, že zejména ženy potřebují sladit pracovní a osobní život, a vycházíme v tomto našim zaměstnancům vstříc. Na kratší úvazek u nás pracuje přibližně každá čtvrtá sestra,“ říká personální náměstkyně FNUSA Olga Korvasová.

I přes to zůstávají některé pozice dlouhodobě neobsazené. Složité je najít především sestry do třísměnného provozu. „O to víc si vážíme všech, kteří tuto pro fungování zdravotnictví nepostradatelnou práci zastávají. Jde o náročné povolání, které vyžaduje nejen zodpovědný přístup a vysoké pracovní nasazení, ale také velkou dávku empatie a profesionality. A jsme rádi, že takové sestry u nás ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně máme,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNUSA Jana Zvěřinová.

Jako poděkování za odváděnou práci nemocnice zve všechny zdravotní sestry a ošetřovatele na zmrzlinu do Bistra u sv. Anny a zároveň v rámci oslav pořádá už tradiční koncert na Petrově. Hudební akce s názvem Zlato v hrdlech a majestát varhan brněnské katedrály se uskuteční 10. května od 19 hodin. V podání brněnského katedrálního sboru Magnificat pod taktovkou Petra Kolaře zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvig van Beethovena, Leoše Janáčka a dalších velikánů klasické hudby.

Koncert je určen všem zájemcům bez ohledu na profesi a vstup je díky podpoře Vojenské zdravotní pojišťovny a Nadace DRFG zdarma.