Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU rozšířila svoji nabídku služeb o parafínové zábaly rukou. Jde o proceduru, která funguje na principu termoterapie a snoubí v sobě zdravotní i estetické účinky. Zábal je při návštěvě kliniky možné spojit i s masáží, a poskytnout tak komplexní úlevu celému tělu.

Parafín je speciální vosk, který se získává při destilaci ropy. Před nanesením na ruce klienta se rozehřívá do tekuté podoby o teplotě přibližně 55 °C. Na pokožce jej fyzioterapeuti nechávají působit zhruba 15 minut, během kterých dochází nejen ke zvláčňování namáhané pokožky rukou a zpevnění nehtů, ale také ke svalové relaxaci, zlepšení pohyblivosti v drobných kloubech rukou a s tím spojenému zlepšení jemné motoriky prstů.

„Parafínový zábal rukou se doporučuje při chronickém revmatoidním onemocnění a chronickém revmatickém onemocnění drobných kloubů rukou, tedy artróze,“ uvedla fyzioterapeutka Mgr. Jana Nečasová. Díky schopnosti parafínů zadržovat po dlouhou dobu teplo dochází k pozvolnému prohřátí tkání a následnému uvolnění.

Procedura naopak není vhodná při porušení pokožky rankami, akutních infekčních onemocněních, nádorových onemocněních, dekompenzované hypertenzi, špatné toleranci tepla a v prvních a posledních týdnech těhotenství.

Parafínové zábaly se ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně provádí v ambulanci rehabilitace Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve 4. poschodí budovy D3. Zájemci se mohou objednávat na tel. 543 183 002. Celá procedura stojí 125 Kč, přičemž je možné čerpat také množstevní slevy – kompletní ceník je dostupný na webových stránkách kliniky.

Bioluminiscence, tedy schopnost produkce viditelného světla živými organismy, je jedním z nejkrásnějších biologických fenoménů, který fascinuje lidstvo po staletí. Zatímco suchozemských světélkujících tvorů není mnoho, v mořích a oceánech je situace naprosto odlišná. V temných hlubinách oceánů se to doslova hemží nejrůznějšími organismy, které produkují světlo nejrůznějších barev. Umožňují jim to luciferázy, enzymy, které živým tvorům dávají schopnost produkce světla. Jak ale mořské luciferázy fungují, bylo až donedávna záhadou. Nyní se však podařilo strukturální podstatu tohoto enzymu odhalit výzkumníkům z brněnské Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC).

Krevetí luciferáza je tou nejzářivější. A teď už víme, jak funguje

Odhalit podstatu tohoto enzymu se desítky let pokoušeli vědci po celém světě, podařilo se to ale až teprve nedávno výzkumníkům z Brna. Jednu z nejmenších, ale zároveň nejzářivějších enzymových celebrit, tzv. nanoluciferázu, izolovali z hlubokomořské krevety Oplophorus gracilirostris.

Když dravá ryba dostane na tuto krevetu chuť, ona jako obranný mechanismus vystříkne do svého okolí vysoce viskózní sekret, který se záhy promění v ohromující světelnou show. Zatímco je predátor zaskočený tímto podvodním ohňostrojem, kreveta získává cenný čas, aby se zachránila.

Díky své skutečně malé velikosti se enzym nanoluciferáza těší velké oblibě, a vědci a inženýři po celém světě jí používají pro neinvazivní zobrazování nejrůznějších biologických dějů. V posledních letech se luciferázy začínají též uplatňovat ve fotodynamické terapii nádorových onemocnění.

„Nicméně i přes velkou oblibu nanoluciferázy doposud nebyl znám molekulární princip, jak tato nejzářivější luciferáza produkuje světlo,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Martin Marek z Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Díky modifikaci může enzym svítit ještě intenzivněji

„V laboratoři se nám podařilo biochemicky připravit nanoluciferázu v komplexu s luciferinovými molekulami a odhalit atomární struktury těchto makromolekulárních komplexů. Tak jsme vizualizovali klíčové kroky nanoluciferázové reakce, a pochopili tak její reakční mechanismus na molekulární úrovni, tedy podstatu toho, jak nanoluciferáza svítí. A díky tomu jsme pak mohli v molekule nanoluciferázy provést strukturní změny, které vedly k jejímu katalytickému vylepšení,“ dodávají členové výzkumného týmu Jana Horáčková a Daniel Pluskal. Tento maličký enzym tak díky brněnským vědcům dokáže svítit ještě intenzivněji. Výzkum tým publikoval v časopise Nature Communications.

Svítící lidské buňky: Posun ve výzkumu nádorů i nových léků

Na to, jak efektivitu upravené luciferázy změřit a vyhodnotit, přišel Tomáš Bárta, vedoucí výzkumné skupiny Stem Cell Biology and Vision Research na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. „Ve spolupráci s Martinem Markem jsme získali sekvenci modifikovaného genu pro nanoluciferázu, tuto sekvenci jsme začlenili do lidských buněk. Pomocí námi vyvinutého přístroje jsme podrobně zkoumali aktivitu této upravené luciferázy. A výsledky nám ukázaly, že modifikovaná forma je mnohem aktivnější,“ vysvětluje Bárta.

Objev je významným milníkem. Otevírá nové možnosti využití v širokém spektru aplikací, od základního výzkumu po praktické aplikace. Získané poznatky přispějí k lepšímu porozumění mechanizmů bioluminiscence a mají potenciál pro vývoj citlivějších bioluminiscenčních reporterů. Obrovským krokem posune dopředu další výzkum lidských buněk, testování nových léčiv, nové poznatky najdou uplatnění i v nádorové biologii nebo při studiu exprese genů.

„Genetické modifikace jsme mezi sebou porovnávali, hledali tu, která nejefektivněji přemění luciferin na světlo, tedy bude produkovat nejvíce světla z daného množství substrátu,“ doplňuje.

Využití nanoluciferázy je však mnohem širší. „Nanoluciferáza se využívá třeba i při neinvazivním monitorování jednotlivých buněk či virů. Díky ní můžeme vidět, jak se v organismu šíří metastázující buňky nebo jak jím prostupuje virová infekce. Biologické procesy tak můžeme monitorovat v čase i prostoru,” doplňuje Marek.

Levné a dostupné řešení i pro zbytek vědeckého světa

A jak aktivitu luciferinu v buňce změřit, si výzkumníci nenechávají pro sebe. Výzkumný tým Tomáše Bárty představil open-source platformu pro konstrukci univerzálního, levného, lehkého a přenosného luminometru – LuminoCell, který lze vytisknout pomocí 3D tiskárny.

LuminoCell je schopen současně měřit signál luciferázy v šesti Petriho miskách. A proces to není vůbec drahý. Odhadované náklady na sestavení LuminoCell jsou přibližně 40 amerických dolarů, tedy něco přes osm set korun. „Jeho sestavení zabere zhruba hodinu času,“ doplňuje Bárta. Lze jej využít v různých typech inkubátorů pro kultivaci buněk. je schopný provádět citlivé detekce v reálném čase.

Oddělení klinické biochemie (OKB) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zajišťuje biochemická vyšetření nejen pro kliniky a oddělení FNUSA, ale také pro jiné nemocnice, soukromé ambulance, výzkumné instituce i pro pacienty samoplátce. Až 70 procent lékařských rozhodnutí je založeno právě na výsledcích laboratorních vyšetření, proto má pracoviště nezastupitelnou roli v diagnostice i v terapii. Od začátku října má oddělení nového primáře, MUDr. Ondřeje Kyseláka, Ph.D., EuSpLM.

„Chci, aby OKB zůstalo spolehlivým a otevřeným partnerem všem lékařům i pacientům,“ přeje si lékař, který ve funkci vystřídal prof. MUDr. Vladimíra Sošku, CSc.

MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D., EuSpLM

Co je za vás na oboru klinické biochemie nejzajímavější?

Práce klinického biochemika je velmi pestrá, proto neomrzí. Vyšetřujeme biologický materiál z různých pracovišť, setkávám se tedy se širokým spektrem diagnóz. S tím také souvisí nejrůznější laboratorní nálezy, jejichž intepretace nemusí být snadná a často je to detektivní práce. Některé dny „vyměním“ laboratoř za lipidovou ambulanci, výuku nebo vědu a výzkum.

Co vás k oboru klinické biochemie přivedlo?

Vždy jsem byl spíše exaktní a analytický typ a se skalpelem bychom si asi nerozuměli. Po studiu jsem zvolil vnitřní lékařství a pro klinickou biochemii jsem se rozhodl až několik let poté. Fascinovalo mě, jak jsou metabolické dráhy složité a vše souvisí se vším. Interna pro mě byla velmi dobrým základem, protože jako klinický biochemik potřebuji mít znalosti také z vnitřního lékařství i dalších oborů.

Proč jste si vybral právě sv. Annu?

Ke svému rozvoji v oboru jsem potřeboval vhodné podmínky a ty ve FNUSA byly. Pod vedením pana profesora Sošky a zkušených kolegů jsem nabyl cenné zkušenosti z laboratorní i klinické praxe. Jsem součástí skvělého týmu OKB, který má obrovský potenciál, a spolupracuji také s kolegy z jiných klinik a oddělení, což mě obohacuje po profesní i lidské stránce.

Kam by mělo oddělení v nejbližších letech směřovat?

V místech současné budovy OKB má vyrůst nový pavilon všech laboratorních oborů. Před jeho výstavbou nás proto čeká stěhování do náhradních prostor a po několika letech další stěhování do nového provozu. Protože poskytujeme nepřetržité laboratorní služby 24 hodin 7 dní v týdnu, bude pro nás stěhování veškeré techniky a její opětovné zprovoznění v nových prostorách velkou výzvou. Laboratorní provoz je velmi specifický – nejsou to jen stroje, ale i lidé a složité procesy, které tím budou dotčeny. Do budoucna bych byl rád, aby naše oddělení mělo adekvátní prostorové, technické i personální zázemí, které umožní nadále poskytovat kvalitní služby našim klientům, ale také další rozvoj pracoviště, rozšíření nabídky služeb a užší spolupráci s klinickými pracovišti. Pokud jde o lipidovou ambulanci, těší mě, že je o ni stále větší zájem, a že se dostáváme do širšího povědomí veřejnosti.

Oddělení klinické biochemie FNUSA vyšetřuje krev, moč, mozkomíšní mok, stolici, výpotky, dialyzát a další biologický materiál. Kromě humánních vzorků analyzuje i vzorky veterinární, nejčastěji krev. Je akreditováno podle normy ČSN EN ISO 15189, tedy garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Oddělení má laboratorní a klinickou část.

Více o struktuře a pracovní náplni oddělení se dočtete ve Svatoanenských listech.

Odběrové centrum Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně navštívil v loňském roce rekordní počet dárců krve i krevní plazmy. Plnou krev přišlo darovat 10 701 osob, což je přibližně o třicet procent více než v roce 2022.

Výrazně přibylo i dárců krevní plazmy, kterou transfuzní oddělení začalo odebírat v dubnu 2022. Plazmaferézu, tedy proces, při kterém je dárci odebrána pouze krevní plazma a ostatní krevní složky vráceny zpět do žíly, v loňském roce dárci absolvovali více než 400krát.

Vůbec poprvé se krev u sv. Anny rozhodlo darovat 1137 lidí. „Počet dárců, kteří k nám v roce 2023 zavítali, společně se skutečností, že se k nám také vrací, považuji za nejvýznamnější věc loňského roku. Jsme za to moc vděční a nadále se budeme snažit vytvářet prostředí, ve kterém budou lidé rádi pomáhat,“ říká primářka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jarmila Celerová. Kromě toho se v roce 2023 podařilo díky spolupráci s Úsekem informatiky FNUSA zavést například rozesílání SMS zpráv dárcům v momentě, kdy jejich krev vyrazí na svou záchrannou misi. Zaměstnavatelé ocenili také možnost přednášek o dárcovství přímo u nich ve firmách.

Do roku 2024 centrum vykročilo s novinkou v podobě elektronického potvrzení pro daňové přiznání. „Naši dárci budou mít potvrzení k dispozici online kdykoliv budou potřebovat, což jim, věříme, usnadní účetnictví,“ říká Celerová. Doposud daňové potvrzení k uplatnění odpočtu u daně z příjmu dostávali pouze fyzicky po odběru.

Odběrové centrum plánuje i letos pokračovat v motivačních akcích, při kterých dárci mohou díky partnerům transfuzního oddělení získat kromě dobrého pocitu také malou pozornost jako poděkování za jejich dobrý skutek. Aktuálně si tak mohou odnést poukaz na zvýhodněné vstupné 1+1 zdarma do wellness 4Comfort v brněnských Obřanech. Akce trvá až do 2. února. Novinkou je pak také dlouhodobá spolupráce s podnikem Star Waffles, který dárce krve i plazmy FNUSA odměňuje padesátiprocentní slevou na konzumaci při návštěvě dvou osob.

Transfuzní oddělení FNUSA za sebou má nejúspěšnější rok. Na 2024 chystá řadu novinek

Poslední dárci roku 2023

Druhý pátek v lednu je označován jako Quitter’s Day, tedy den, kdy podle odborníků nejčastěji začínáme opouštět novoroční předsevzetí. Opadá počáteční entuziasmus, naše nerealistická očekávání tvrdě naráží na každodenní realitu a první škobrtnutí jsou tu. Důležité je uvědomit si, že i to je přirozenou součástí procesu přijetí změny. Místo toho, abychom se nechali demotivovat, nám tato zaváhání mohou posloužit jako vodítko k udržitelnějšímu nastavení cílů.

I odvykání kouření, které patří mezi jedno z vůbec nejčastějších předsevzetí, je běh na dlouhou trať, a jeho první porušení rozhodně neznamená neúspěch nebo rovnou důvod přestat se snažit. Své o tom ví farmaceut PharmDr. Marek Lžičař, který v konzultačním centru Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bezplatně pomáhá zájemcům porazit jejich závislost už téměř deset let. „Díky odstupu, který klienti při pravidelných konzultacích s nezávislým pozorovatelem získávají, dokážou lépe přijít na to, co je k porušení předsevzetí vedlo, a uvědomit si, jestli to stálo za to,“ popisuje Lžičař a dodává, že kolikrát k úspěchu stačí jen to, aby si klienti znovu seřadili priority.

Doba potřebná ke změně zažitého vzorce chování je podle jeho zkušeností tři až čtyři měsíce. Právě na toto období spolu s klientem vytváří plán schůzek, díky kterým zájemci o odvykání kouření zůstávají snadněji motivovaní. „Kratší rozestupy mezi konzultacemi pomáhají držet se cíle – vydržet nekouřit do dalšího týdne je snazší než do dalšího měsíce,“ vysvětluje farmaceut a dodává, že postup je ale vždy individuální a vychází z potřeb konkrétního odvykajícího a míry závislosti na nikotinu, která je stanovena na úvodní schůzce.

Klientům v počátku procesu odvykání speciálně vyškolení lékárníci měří také množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, což umožňuje sledovat pozitivní změny a motivuje k dalšímu pokračování.

Samotná farmakoterapie probíhá buď formou nikotinové substituce, kdy je klientovi na základě jeho anamnézy doporučena vhodná léková forma, nebo v těžších případech užíváním přípravku s vareniklinem. „Účinná látka obsazuje nikotinové receptory v mozku a znemožňuje vazbu nikotinu z cigaret na tyto receptory. Cigarety pak pacientům nechutnají a snáz dochází k přerušení kouření,“ vysvětluje Lžičař.

Konzultační centrum při nemocniční lékárně na ulici Hybešova mohou zájemci navštívit v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Se žádostí o termín konzultace je ale lepší lékárníky oslovit předem prostřednictvím telefonu 543 182 164 nebo e-mailu vydej.hybesova@fnusa.cz. Služba je poskytována nezávazně a zdarma. Další možností je Centrum pro závislé na tabáku při Ambulanci angiologie – Kardiovize II. interní kliniky. K bezplatné individuální konzultaci je možné se objednat v pracovní dny od 8 do 15 hod. telefonicky na čísle 543 185 594 nebo 543 185 449, nebo emailem na adrese infokardiovize@fnusa.cz.

Ke konci roku 2023 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně skončilo Oddělení praktických lékařů. Pracoviště s detašovaným sídlem na Výstavní 17 od 1. ledna převzala soukromá společnost ExpoMed, která na původní oddělení v poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nepřímo navazuje.

Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně původně vzniklo jako Závodní středisko, později Oddělení rodinných a závodních lékařů, a jeho hlavním úkolem bylo pečovat o zdraví zaměstnanců nemocnice, CKTCH a jejich rodinných příslušníků. Ke konci roku 2018 se pracoviště přeměnilo v Oddělení praktických lékařů, agendu pracovnělékařské péče pro zaměstnance FNUSA převedlo pod Kliniku pracovního lékařství FNUSA a LF MU, a díky uvolněné kapacitě mohlo své služby v oblasti všeobecného pracovního lékařství nabídnout také široké veřejnosti.

Vedle léčby pacientů kladlo oddělení pod vedením primářky MUDr. Ivany Bogrové, Ph.D., velký důraz na prevenci, ať už ve formě preventivních prohlídek, dispenzární péče, očkování nebo šíření osvěty ve veřejném prostoru. Nedílnou součástí agendy pracoviště bylo také vzdělávání mladých lékařek a lékařů.

Po začátku války na Ukrajině v březnu 2023 se oddělení navíc zhostilo provozu UA pointu, tedy ambulance primární lékařské a ošetřovatelské péče pro ukrajinské uprchlíky, a během pandemických vln COVIDu-19 aktivně očkovalo registrované pacienty a vypořádávalo se s novými výzvami při omezení přímého kontaktu s nemocnými.

Na činnost pracoviště navázala od začátku roku společnost ExpoMed, která aktuálně nabízí možnost registrace. Pacienti bývalého Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tak mohou učinit v prvních dvou lednových týdnech. Více informací zájemci naleznou na webových stránkách společnosti: www.expomed.cz.

„Odbornost praktického lékaře je jako stvořená pro zřízení privátní praxe. Musí být pro pacienta časově i geograficky dostupná, nepotřebuje finančně nákladné přístroje ani rozsáhlé prostory. Je hlavně nutné, aby byl lékař vzdělaný a laskavý. Stejně tak sestra. Také Oddělení praktických lékařů dospělo do stadia, kdy pro jeho další kvalitní fungování bude lepší forma privátní praxe – moderní, dobře vybavená praxe praktického lékaře. Tím lékařem a majitelem nově vzniklého nestátního zdravotnického zařízení je MUDr. Jakub Frýba,“ uvedla MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D.

Oddělení praktických lékařů FNUSA tímto děkujeme za skvěle odvedenou práci nejen při péči o zdraví zaměstnanců naší fakultní nemocnice. 

Oddělení praktických lékařů FNUSA ukončilo provoz

Oddělení praktických lékařů FNUSA

Vánoce jsou neodmyslitelně spojeny s dobrým jídlem. Všudypřítomné pokušení ne vždy dělá radost – řada lidí se svátků obává právě kvůli hojnosti a možného příbytku hmotnosti s ní spojeného. Nutriční specialistky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se tak v nutriční ambulanci už od podzimu setkávají s dotazy, jak sváteční „obžerství“ zvládnout.

Pokud si z Vánoc nechceme odnést do nového roku kila navíc, měli bychom dbát v první řadě na rovnováhu. Nárůst tělesné hmotnosti je totiž důsledkem pozitivní energetické bilance, kdy převažuje energetický příjem nad výdejem. V období vyššího příjmu bychom proto neměli opomíjet výdej – navýšit ho můžeme například procházkou, bruslením nebo lyžováním.

„Vzhledem k tomu, že vánoční pokrmy často konzumujeme namísto běžného jídelníčku, se jejich konzumace na energetické bilanci navíc nemusí vůbec projevit,“ uklidňuje nutriční terapeutka Mgr. Barbora Slanařová a doplňuje, že vyšší tělesná hmotnost v lednu nemusí nutně znamenat nárůst tělesného tuku, ale může být způsobena zvýšenou zásobou jaterního a svalového glykogenu, na který se váže také tělesná voda.

Vánoce trvají pár dnů z celoročního balíčku 365 dní. Měli bychom si proto bez výčitek vychutnat jídlo, na které máme chuť, spolu s tradicemi a vzpomínkami s ním spojenými. Žádné potraviny bychom si neměli ani zakazovat, platí všeho s mírou. „Nekategorizujte potraviny a pokrmy na dobré a špatné, nezaslouží si tuto černobílou optiku. Navíc to vede k myšlenkám na „zakázané“ potraviny ve vyšší míře, a protože „zakázané chutná nejlépe“, po konzumaci se mohou dostavit pocity viny a výčitek, jimiž si nenechte Vánoce, ale ani zbylé dny v roce, kazit,“ radí Slanařová.

Co pro sebe však můžeme udělat, je jíst více vědomě. Některé studie potvrzují, že právě tradice mohou ovlivňovat náš apetit a ochotu pokračovat v konzumaci, přestože se cítíme nasycení. „Snažte se jídlu věnovat pozornost a vnímejte pocity hladu a sytosti. Je v pořádku nedojíst obsah talíře. Je v pořádku ochutnat, ale stejně tak jídlo odmítnout, zvlášť pokud se jedná o několikátou návštěvu s přeplněnými stoly jídlem v řadě,“ radí nutriční terapeutka a upozorňuje, že v nás často přetrvávají vzorce z dětství, kdy jsme v některých případech nemohli vstát od stolu, dokud nebyl talíř úplně prázdný. „Jde jen a pouze o vaše tělo,“ dodává.

V rámci budování zdravého vztahu k jídlu se můžeme také zkusit zamyslet, jak z tradičního vánočního menu udělat nutričně vyváženější, a přesto neméně chutnou záležitost. „Například k vánočce si můžeme dát trochu tvarohu a mandarinku. Vyváženější skladbou snídaně předejdeme pozdějšímu přejedení se,“ doporučuje Slanařová. „Především si ale užijme svátky bez strachu z jídla,“ uzavírá.

Po roce Vánoce přicházejí a již v rámci podzimních dní se v nutriční ambulanci setkáváme s otázkou: „Jak zvládnout Vánoce a obžerství s nimi spojené?“

Vánoce nejsou jen o jídle, přestože k Vánocům neodmyslitelně patří. Jsou to dny plné společných chvil s Vašimi nejbližšími, rodinných a přátelských střetnutí nebo pozastavení se z pracovního kolotoče. Vychutnejte si jídlo, na které máte chuť, spolu s tradicemi a vzpomínkami, které se s ním pojí. Některé studie potvrzují, že právě tradice mohou ovlivňovat Váš apetit a ochotu pokračovat v konzumaci, přestože se cítíte nasycení. Snažte se proto jíst vědomě, věnujte jídlu pozornost a vnímejte pocity hladu a sytosti. Je v pořádku nedojíst obsah talíře, s čímž se Vám možná pojí vzorce z dětství, kdy babička říkávala: Dokud to nedojíš, neodejdeš od stolu. Je v pořádku ochutnat, ale i jídlo odmítnout, obzvláště pokud se jedná o několikátou návštěvu s přeplněnými stoly jídlem v řadě. Naučte se nahlížet na výživu s rozumem, nekategorizujte potraviny a pokrmy dichotomně, tedy na dobré a špatné, nezaslouží si tuto černobílou optiku. Navíc tato kategorizace vede k myšlenkám na zakázané potraviny ve vyšší míře, a protože zakázané chutná nejlépe, po konzumaci potravin s touto nálepkou se mohou dostavit pocity viny a výčitek, jimiž si nenechte Vánoce, ale ani zbylé dny v roce, kazit.

Na Štědrý den můžete k vánočce přidat mléčný výrobek s ovocem a utvořit si tak plnohodnotnou snídani, která může být prevencí večerního přejedení i vzniku akutní pankreatitidy, a to včetně přislíbené vidiny zlatého prasátka. Vánoční cukroví byste měli vnímat spíše jako dezert, a tak jej i konzumovat. Nenahrazujte jím jídla – snídani, oběd, večeři. Můžete ho využít jako ingredienci do hlavních jídel – namísto talířku vánočního cukroví posnídejte ovesnou kaši s ovocem a ozdobte si ji vanilkovým rohlíčkem nebo jiným cukrovím. Předcházíte tím tak celodenním chutím a nepříjemnému přejedení se. Pokud se Vás netýká žádné dietní omezení, můžete si dopřát tradiční štědrovečerní menu bez odlehčených variant. Štědrý den je jedním dnem z celoročního balíčku 365 dní. Budujte správné stravovací návyky po celý rok (tip na dárek: kniha Atomové návyky – James Clear).

Konzumace alkoholu v nadmíře, nejen v podobě vánočních nápojů jako je punč, svařené víno a vaječný likér, může v součtu vést k nadměrnému přívodu přidaného cukru. Zkuste proto šálek svařeného vína nahradit šálkem neslazeného čaje nebo jiného nealkoholického neslazeného nápoje.

Je doba vánoční dobou nárůstu tělesné hmotnosti?

Často se doba vánoční považuje za dobu nárůstu tělesné hmotnosti a některá data nám to i potvrzují. To, zdali dojde k nárůstu tělesné hmotnosti, záleží na energetické bilanci. Nárůst tělesné hmotnosti je důsledkem pozitivní energetické bilance, kdy převažuje energetický příjem nad výdejem. Výdej můžete navýšit procházkou, bruslením nebo lyžováním. Proložíte tak sledování pohádek a filmů něčím užitečným, společenským i zábavným. Tím, že vánoční pokrmy často konzumujete namísto vašeho běžného jídelníčku, tak se jejich konzumace na energetické bilanci nemusí projevit.

Koneckonců to, že je tělesná hmotnost v lednu vyšší než vaše obvyklá, nemusí nutně znamenat nárůst tělesného tuku. Zvýšená tělesná hmotnost může být způsobena zvýšenou zásobou jaterního a svalového glykogenu, na který se navíc váže tělesná voda.

Uveďme si situaci na ilustrativním referenčním příkladu s kalkulací denního udržovacího přívodu energie 2000 kcal pro průměrného dospělého člověka. Aby došlo k nárůstu 1 kg tukové tkáně, obsahující přibližně 7700 kcal, pak by v rámci třech vánočních dnů musel činit denní přebytek energie 2570 kcal. Suma sumárum by pak celodenní přívod činil 4570 kcal. V celém kontextu výživy však záleží na komplexním kvalitativně-kvantitativním aspektu, a také na tom, proč danou potravinu konzumuji, jak často a v jakém množství, nejen s ohledem na správnou výživu, ale i podporu zdravého vztahu k jídlu, potažmo k sobě samotnému.

Jak na výživnější Štědrý den při ilustrativním referenčním přívodu energie 2000 kcal?

Několik nutričních tipů na závěr 

  • Syrové těsto s vejci neochutnávejte, předcházíte tím alimentárním nákazám.
  • V případě použití jogurtu namísto majonézy v bramborovém salátu jej přidejte co nejpozději, těsně před jeho servírováním na štědrovečerní tabuli. Předcházíte tím jeho zkvašení.
  • Namísto nahrazování cukru jeho alternativami zkuste množství cukru v receptu snížit.
  • Cukr v džemu slouží jako hlavní konzervant, proto není příliš vhodné používat džem ze 100 % ovoce na přípravu cukroví, aby vám cukroví nezplesnivělo.

Vánoce jsou obdobím, na kterém můžete sledovat sociální aspekt výživy v plné kráse. Přála bych si, aby váš čas vánoční nebyl časem strachu z jídla, potažmo z nárůstu tělesné hmotnosti, ale abyste dny vánoční využili ve prospěch budování vztahu k jídlu v tom správném světle.

Dovolte mi popřát vám mnoho krásných prožitků z dobrého jídla s těmi, které máte rádi, a to nejen o Vánocích.

 

Za tým nutričních terapeutů
Mgr. Barbora Slanařová