I. neurologická klinika


Přednosta:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP


Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.


Vrchní sestra:

Ing. Marcela Staňková