I. neurologická klinika

Přednosta:
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:
prim. MUDr. Jaroslav Brichta

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Vrchní sestra:
Ing. Marcela Staňková