I. chirurgická klinika


Přednosta

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.


Zástupce přednosty pro LPP:

MUDr. Michal Reška, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Petr Vlček, Ph.D.Vrchní sestra:

Ladislava Badalíková, DiS.