I. dermatovenerologická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Sekretariát:

+420 543 182 794
sekr.dvk@fnusa.cz 

Objednání – evidence pacientů:
+420 543 182 799

Žádáme pacienty, aby se na vyšetření objednávali mezi 13:00 a 15:00. Děkujeme.

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

Zástupce přednosty pro školství:
MUDr. Alena Vičíková

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Eva Březinová, Ph.D.

Vrchní sestra:
Jitka Vinklárková