I. dermatovenerologická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Sekretariát:

+420 543 182 794
sekr.dvk@fnusa.cz 

Objednání – evidence pacientů:
+420 543 182 799

Žádáme pacienty, aby objednání na vyšetření, dotazy na laboratorní výsledky a žádosti o e-recepty volali mezi 13:00 a 15:00. Děkujeme.


Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči:

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství:
MUDr. Alena Vičíková


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:
MUDr. Eva Březinová, Ph.D.


Vrchní sestra:

Jitka Vinklárková


EVROPSKÝ DEN MELANOMU 2024

Dne 13. 5. 2024 proběhne na I. DVK ve FN u sv. Anny v Brně tradiční preventivní akce proti melanomu, zaměřená na vyšetření mateřských znamének a dalších podezřelých útvarů na kůži.

Registrovat se k vyšetření je možno na adrese https://www.denmelanomu.cz/evropsky-den-melanomu%20/, kde vyplníte také krátký elektronický dotazník.

Klinické studie – podzim 2023

Na I. DVK v současnosti probíhá několik klinických hodnocení, která se týkají mimo jiné léčby bulózního pemfigoidu a chronického kožního lupusu.

O čem studie jsou?

Studie se zaměřují na nové možnosti léčby u těchto vzácných autoimunitních onemocnění. Jsou určeny pro pacienty, kteří mají středně těžké až těžké formy těchto onemocnění.

Pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo máte v péči takového pacienta, kontaktujte prosím sekretariát I. DVK FNUSA a LF MU, tel. 543 18 2794, mail: sekr.dvk@fnusa.cz