I. ortopedická klinika

Přednosta
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro LF MU:
MUDr. Lukáš Pazourek

Vrchní sestra:
Jana Vanini, DiS.