Oddělení urgentního příjmu


Primář:

MUDr. Jan Čiernik

Recepce

+420 543 183 571


Zástupce primáře:

MUDr. Barbora Truksová ZuchováVrchní sestra: 

Bc. Petr Bauer

OUP přijímá pacienty s náhle vzniklým zhoršením zdravotního stavu, a to charakteru interního nebo neurologického. Tuto péči poskytujeme v režimu 24/7.

Z OUP jsou pacienti na základě zdravotního stavu směřováni k hospitalizaci v rámci FNUSA nebo dle spádu do nemocnice jiné, případně do domácí léčby. Pobyt pacienta na OUP je v řádu hodin.

Pořadí ošetření jednotlivých pacientů se vždy řídí závažností jejich zdravotního stavu. Dle aktuální vytíženosti pracoviště je nutné v případě méně závažných stavů počítat s delší čekací dobou.

Na OUP není možné z provozních a kapacitních důvodů ošetřovat tyto pacienty:

  • došetření dlouhodobých obtíží trvající týdny/měsíce;
  • poskytovat specializovaná vyšetření – kardiologické, nefrologické, diabetologické apod.;
  • provádět interní, popř. jiná specializovaná, předoperační vyšetření;
  • nastavovat či plánovaně měnit chronickou medikaci.

V rámci diagnostiky a péče o pacienty na OUP používáme mimo jiné tyto přístroje: monitory životních funkcí, EKG přístroje, infuzní a injekční dávkovače, biochemický analyzátor, PCR přístroj na detekci virů, mobilní RTG přístroj, ultrazvuk, plicní ventilátor.