Tisková zpráva, 7. 11. 2014, Brno

Cukrovka je chronické a zatím nevyléčitelné onemocnění, charakterizované dlouhodobě zvýšenou koncentrací cukru v krvi. Podle kvalifikovaných odhadů je v ČR zhruba 250 000 diabetiků, kteří o svém onemocnění nevědí. V současné době má cukrovku asi 8 % české populace. Do roku 2025 má být nemocných až 20%. Celosvětově dosahuje cukrovka rozměrů pandemie.

 • Ve světě zemře každých 10 vteřin člověk na komplikace způsobené diabetem. Každý rok v České republice zemře kolem 22 000 diabetiků.
 • Světová zdravotnická organizace předpokládá, že v roce 2030 bude diabetes celosvětově 7. nejčastější příčinou smrti.
 • Celosvětově dosahuje cukrovka rozměrů pandemie (382 mil. diabetiků).

Cukrovka je nejčastější příčinou: slepoty, amputace dolních končetin, selhání ledvin a ¾ pacientů s diabetem umírá v důsledku kardiovaskulárních komplikací. Trvá přitom zhruba 7 let, než se symptomy cukrovky projeví. Pokud je cukrovka odhalena včas a je nasazena adekvátní léčba, je možno nemoci předejít či výrazně oddálit vznik komplikací a v mnoha případech zabránit vzniku a rozvoji diabetu. „Je třeba si uvědomit, že se s diabetem čím dál častěji setkáváme u osob v produktivním věku a je nutné si uvědomit, že cukrovka se týká každého z nás. Proto osvěta a včasný záchyt tohoto onemocnění je nesmírně důležitý“ říká Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Právě pro včasný a dostupný screening diabetu vyvinula americká společnost Freedom meditech přístroj ClearPath[1], který dokáže odhalit cukrovku 7 let před vznikem komplikací. Přístroj ClearPath měří riziko cukrovky z oka neinvazivně. „Při vyšetření není potřeba rozkapání oka, ani odběry krve. Navíc není potřeba držet hladovku, protože výsledky nejsou ovlivněny posledním jídlem,“ informuje doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie (dále KNOO). Právě toto vyšetření bude poskytováno zájemcům na KNOO FNUSA dne 14. 11. 2014 od 7:30 – 13:00.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace se připojí ke studentům medicíny Masarykovy univerzity v Brně, kteří pod hlavičkou studentské organizace IFMSA CZ, organizují dvoudenní osvětovou akci pro veřejnost v Obchodním centru Olympia Brno ve dnech 14. – 15. 11. 2014 od 11:00– 20:00. Studenti připravují různá stanoviště, kde zájemcům např. změří tlak, procento tuku v těle, spočítají různé indexy obezity (např. BMI) nebo popíší základní pochody, které v organismu při tomto onemocnění probíhají. V rámci této akce budou zájemcům poskytovány poukázky na bezplatné vyšetření pružnosti cév. „Jedná se o neinvazivní, bezbolestné vyšetření, které trvá pouhých 12 minut,“ sdělil prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., přednosta KTLR. Voucher budou moci zájemci využít po telefonickém objednání právě na KTLR FNUSA, a to nejpozději do 31. 1. 2015.

Prevence se tedy stává základním požadavkem, má-li se zlepšit prognóza diabetika nebo vůbec výskyt diabetu v populaci.
Při včasném zjištění cukrovky totiž lze:

 • v mnoha případech zabránit vzniku a rozvoji diabetu
 • lépe jej kompenzovat
 • zabránit komplikacím nebo oddálit jejich vznik
 • pomáhat žít dlouhý a plnohodnotný život
 • snížit výskyt diabetické retinopatie až o 76 %
 • snížit výskyt onemocnění ledvin až o 50 %
 • snížit riziko diabetické nohy o 60 %
 • obdobné výsledky jsou i u kardiovaskulárních onemocnění

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

[1] Princip přístroje ClearPath je založen na měření fluorescence oční čočky. Stoupání hladiny glukózy v krvi se současně projevuje i ve strukturách oční čočky. Glukóza je absorbována z krevního oběhu do nitrooční tekutiny a naváže se na proteiny čočky. V průběhu času v těle probíhá proces glykace, který je klíčovým při vzniku diabetem způsobených komplikacích. Znehodnocuje bílkoviny v celém těle, což vede k poškození nervů, srdečním příhodám a slepotě. Po týdnech až měsících dochází k nevratné přeměně bílkovin na tzv. AGE látky (konečné produkty pokročilé glykace), které mají zcela odlišné vlastnosti než bílkoviny původní. Jsou toxické. Tato přeměna probíhá v každém těle. U diabetiků a prediabetiků však probíhá mnohem častěji a proto mají v těle mnohem víc AGE látek. Zajímavé je, že AGE látky mají unikátní fluorescenci tzn. že pokud na ně posvítíte modrým světlem, odrazí se zelené.  A toto zelené světlo přístroj měří a hodnoty porovná s normativní databází a vyhodnotí pacienty s vyšší fluorescencí = s podezřením na diabetes.

Více o přístroji i měření můžete zjistit na www.diariziko.cz.