2. setkání pověřenců ve zdravotnictví

Dne 24. dubna 2019 se v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně uskutečnilo 2. setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů ve zdravotnictví. Tuto akci pořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Tohoto setkání se  zúčastnili i zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, NÚKIB a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Akce byla určena především aktivním pověřencům pro ochranu osobních údajů, kteří mají agendu ochrany osobních údajů svěřenu a působí v českých nemocnicích, ale nejen jim.

Nejaktuálnějším tématem byl nový tzv. „adaptační zákon“, jenž po podpisu prezidenta republiky v nejbližších dnech nabude účinnosti, a jímž bude zrušen stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. O změnách a dopadu tohoto zákona do oblasti zdravotnictví promluvil na tomto fóru náměstek ministra zdravotnictví, JUDr. Radek Policar. Horkou novinkou dále bylo téma zpracování osobních údajů v oblasti vědy a výzkumu, o němž bude hovořit vedoucí analytického oddělení ÚOOÚ, JUDr. Soňa Matochová. Mezi další aktuální témata patří mimo jiné i téma kyberbezpečnosti, které účastníkům představil Mgr. Martin Hájek z NÚKIB.

Mediální výstupy z akce zde.