Tisková zpráva, 13. 11. 2015, Brno

Dermatologové z celé České republiky se ve dnech 13. a 14. listopadu 2015 setkají v Brně v Hotelu International, kde se koná 21. národní dermatologický kongres České akademie dermatovenerologie (ČADV). Kongresy ČADV poskytují široký obraz reálného stavu oboru v Česku, ale i nových trendů ve světě. Jsou vlajkovou lodí této odborné společnosti a jejich úroveň je vysoká, reprezentují to nejlepší, co může akademie svým 659 členům poskytnout po stránce nových poznatků. Kongres je také dokladem spolupráce s takovými organizacemi, jako je Evropská akademie dermatovenerologie a Americká akademie dermatovenerologie.

Předsedou ČADV je prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty MU, která má na jeho uspořádání velký podíl. Klinika je pracoviště s živými mezinárodními kontakty, jako významné centrum pro diagnostiku a léčbu kožních chorob, včetně těch nejzávažnějších. „Dokladem úspěšných aktivit I. dermatovenerologické kliniky FNUSA je i přijetí mladé lékařky do zcela výjimečné a výběrové organizace v rámci Evropské akademie, tzv. Alumni clubu pro odborníky perspektivní v evropském měřítku,“ podotkl Vladimír Vašků, přednosta I. DVK FNUSA a LF MU.

Dermatologie je velmi dynamickým oborem, což se projevuje v nových možnostech léčby. V programu jsou zastoupeni přední světoví a tuzemští odborníci. Přednášet budou špičkoví lékaři z ČR, ale i z USA, Rakouska, Slovinska, Černé hory a Slovenska, prostor pro svá sdělení dostávají mladí lékaři a zdravotní sestry. Představují se zde trendy vývoje v léčbě, diagnostice, prevenci kožních i pohlavních onemocnění. Tematické okruhy na kongresu jsou zaměřeny na genetické souvislosti kožních chorob, cesty a mechanismy, kterými kožní nemoci vznikají. Objevují se i nemoci nové nebo se zcela mění pohled na některé z nich. Nejen lékařskou veřejnost, ale i pacienty zajímá, co je nového v problematice psoriázy, atopického ekzému, rosacey (tzv. růžovky), akné, bércových vředů, co je nového v prevenci a účinné léčbě nádorových onemocnění kůže. Přínosné jsou novinky v oblasti infekčních chorob kožních a chorob, které, i když nejde o kožní nádory, mohou ohrozit nemocné na životě svým závažným průběhem.

„V současné době vidíme výjimečný pokrok v oblasti základních dějů a příčin u kožních onemocnění, rozkrývá se jejich genetický základ, objevují se nové mimořádně účinné léčebné možnosti, rozšiřuje se škála přesných vyšetření,“ sdělil Vašků.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz