Tisková zpráva, 5. 10. 2015, Brno

V letošním roce se Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prostřednictvím Stomatologické kliniky opakovaně zapojuje do akce připravené Českou stomatologickou komorou ve spolupráci s Českým rozhlasem, Asociací dentálních hygienistek ČR, Sdružením studentů stomatologie ČR a společnostmi Colgate a Philips do preventivního projektu Český den zdravých zubů.

Program je určený veřejnosti a zaměřený na informace o významu správné ústní hygieny a jejím vlivu na celkové zdraví. Akce se koná 8. 10. 2015 od 10:00 do 17:00 hodin souběžně ve více městech – v Praze, Brně, Hradci Králové a v Olomouci.

V Brně se bude program konat v krajském studiu Českého rozhlasu (Beethovenova 4). V rámci programu vystoupí MUDr. Hana Poskerová a MUDr. Kristína Musilová ze Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně na téma význam prevence a správných stravovacích návyků a jejich vlivu
na ústní zdraví. Teoretická část bude doplněna o praktické ukázky správné ústní hygieny, které zajistí dentální hygienistky, studenti zubního lékařství a pomáhat jim budou studentky dentální hygieny. Součástí programu jsou i individuální konzultace.

Letošní ročník je zaměřen zejména na děti, kterým je určen program v dopoledních hodinách pod vedením MUDr. Kristýny Musilové. V dětském koutku se dozvědí vše podstatné o tom, jak vypadají naše ústa a jak vzniká zubní kaz, vyberou zdravou svačinku, naučí se správně si čistit zuby a podívají se na tematicky zaměřenou pohádku.

„Zacílení na dětskou populaci je důležité, protože stav orálního zdraví u českých dětí stále neodpovídá požadavkům WHO – je podstatně horší než v některých zemích západní Evropy. Nedostatečná péče o dočasné zuby se navíc negativně odráží i na stavu stálého chrupu u dospívajících a dospělých,“ zmiňuje prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., přednostka STK, FN u sv. Anny v Brně.

Odpolední program je přístupný široké veřejnosti a tento zajišťuje MUDr. Hana Poskerová. Uvítáme každého, kdo bude mít zájem o nabízené informace o ústním zdraví doplněné o praktické ukázky správné ústní hygieny a individuální konzultace. K dispozici bude i nabídka moderních prostředků ústní hygieny. Na každého návštěvníka čeká malý dárek.

Pozvánka zde.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz