Trýbův dermatologický den 🗓

Trýbův dermatologický den

Vážení přátelé,

dovolte mi pozvat Vás na zářijové symposium Trýbův den I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Před rokem jsme i přes covidovou pandemii důstojně oslavili stoleté výročí kliniky a věnovali jsme se tradičním tématům dermatologie a jejich proměnám v běhu času. Letos stojíme před ještě větší výzvou. Stín covidu překrývá ruská agrese, která se pokouší zničit náš svět a kterou nelze pochopit naším hodnotovým systémem. My jako lékaři máme život chránit, bojujeme za jeho zachování i jeho kvalitu, v dermatovenerologii stejně jako v jiných oborech. Symposium tentokrát věnujeme tématům zásadním pro současnou dermatovenerologii – novým poznatkům a moderním možnostem terapie, především u autoimunitních chorob, atopického ekzému, hidradenitidy a kožních nádorů. Čekají nás novinky v infekčních onemocněních a prostor budeme věnovat i novým tématům, kterými jsou nežádoucí účinky moderních terapií na kůži.

ODBORNÝ GARANT AKCE
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Přednostka I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
od do
Naplánovaná událost kalendář