,

O duševní zdraví pacientů ve FNUSA pečuje tým klinických psychologů

O duševní zdraví pacientů ve FNUSA pečuje tým klinických psychologů

Diagnóza nevyléčitelného onemocnění, úraz s trvalými následky nebo dlouhodobá hospitalizace. Stresující a psychicky velmi náročné situace pacientům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pomáhá zvládnout tým klinických psychologů, kteří při příležitosti dnešního Světového dne duševního zdraví s ústředním tématem Prevence sebevražednosti vzkazují: „Nebojte si říct o pomoc.“

Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně podporuje ve zvládání subjektivního prožívání zdravotního stavu a léčby především hospitalizované pacienty, terapeutické pomoci ale mohou využívat také lidé v ambulantní péči.

„Naším cílem je pomoci pacientům zvládat úzkostné a depresivní stavy, které mohou doprovázet proces přijetí a adaptace na závažné onemocnění, ale zároveň mohou také samy o sobě podmiňovat vznik onemocnění psychosomatického charakteru,“ popsala primářka Oddělení klinických psychologů FNUSA PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Péče klinických psychologů nejčastěji zahrnuje psychoterapii a krizovou intervenci při zvládání závažných životních situací, jako je např. sdělení závažné diagnózy nebo zvládání dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. „V průběhu psychoterapie poskytujeme pacientům bezpečný prostor, kde mohou zpracovat své emoce, ať už jde o strach, nejistotu, nebo též o vztek a podráždění,“ uvedla Spurná.

Kliničtí psychologové provádí také psychologická vyšetření, která jsou součástí diagnostiky onemocnění, pro stanovení správného léčebného postupu nebo jako součást předoperační přípravy pacientů. Jednotliví psychologové se specializují například na psychoonkologii, psychodermatologii, psychologii bolesti, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy a další psychosomatická onemocnění.

Obrátit se na ně mohou i zaměstnanci nemocnice, a to jak v pracovních, tak i osobních záležitostech. „Ne každý řeší rád takové věci na pracovišti, ale jsme v případě potřeby kdykoliv k dispozici s nabídkou diskrétní pomoci. Pohodu na pracovištích se snažíme zlepšovat také formou seminářů a workshopů, kde se věnujeme tématům z oblasti lidské psychiky a duševního zdraví,“ uvedla primářka Spurná a doplnila, že poslední online kurz se týkal syndromu vyhoření.