,

45 let od první úspěšné replantace prstu

V dubnu roku 1978 se uskutečnila unikátní operace, která neměla v tehdejším Československu obdoby. Na Klinice plastické a estetické chirurgie (KPECH) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se podařila úspěšná replantace prstu na ruce, konkrétně šlo o přišití třetího prstu na ruce do pozice druhého prstu. Jeden z operatérů, doc. Jan Válka vzpomíná: „S tehdejšími nástroji a vybavením nám trvala více než pět hodin a šlo o tradiční úraz, se kterým se setkáváme dodnes – při řezání dřeva na cirkulárce.“

Nebyla to však jediná premiérová operace v tomto oboru, v bohaté historii KPECH jich najdeme hned několik. Vůbec poprvé se na zdejším pracovišti podařilo přenést prst z nohy na ruku, replantace boltce či snědeného nosu. Ve světové literatuře jsou za raritní považovány také replantace nohy s plnou obnovou funkce.

Právě replantační a rekonstrukční chirurgie patří mezi hlavní oblasti zájmu zdejších lékařů. V loňském roce bylo uskutečněno padesát replantací a 250 dalších mikrochirururgických operací ruky či ostatních částí těla. „Mezi nezvyklé operace bych zařadil rekonstrukci ruky ukrajinského vojáka po výbuchu ruské rakety,“ uvedl MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., přednosta kliniky. „Jako prvnímu pracovišti na Moravě a třetímu v České republice se nám také úspěšně povedlo replantovat penis či zmrzlý utržený ušní boltec.“

KPECH je jedno ze dvou nejvyšších mikrochirurgických pracovišť v oboru plastické chirurgie v České republice a dominantním pracovištěm ve výzkumu a inovacích v České republice také pro další postupy. V loňském roce bylo například provedeno více než sedmdesát rekonstrukcí prsou mikrochirurgickou metodou přenosu volných DIEP laloků (tedy využití tkáně z břišní oblasti na rekonstrukci prsu). Tyto operace jsou velmi časové náročné, trvají od čtyř do dvanácti hodin a na sále bývá přítomno až pět operatérů.

Lékaři se také zaměřují na nejmenší pacienty při operacích rozštěpových a dalších vrozených  vývojových vad. Další důležitou oblastí je onkochirurgie, kdy probíhá rekonstrukce defektů po nádorech nejen v oblasti hlavy, ale také krku, trupu či končetin. „Jde o multioborový výkon, při kterém spolupracujeme s dalšími klinikami Fakultní nemocnice s jediným cílem – vrátit pacienty zpátky do plnohodnotného života,“ zdůraznil přednosta Dvořák.

Nejmodernější postupy se používají také při dalších úkonech. Při komplexní rekonstrukci nosu používají lékaři moderní 3D skenovací technologie, jako vůbec první pracoviště v České republice. K dispozici mají nejmodernější vybavení právě pro tyto mikrochirurgické a rekonstrukční obory. Oddělení získalo například supermikroskop Mitaka MM51 se 71 x zvětšením spolu s nejmenším mikroinstrumentáriem. Probíhá výuka lékařů v mikrochirurgických centrech ve východní Asii a byly navázány důležité kontakty s předními mikrochirurgickými institucemi, na klinice se rozbíhá program supermikrochirurgické léčby lymfedému pomocí lymfovenózních spojek.

Klinika plastické a estetické chirurgie se tak neustále rozvíjí a zdokonaluje tak, aby pacientů do plnohodnotného života vrátila i v letošním roce co nejvíce.

45 let od první úspěšné replantace prstu