,

8. světový den polykání – Den otevřených dveří

Tisková zpráva, 10. 12. 2018, Brno

Dne 12.12.2018 proběhne v pořadí 8. světový den polykání (8th World Swallowing Day) organizovaný Evropskou společností pro poruchy polykání (European Society for Swallowing Disorders, ESSD). Do tohoto dne se také zapojí Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále KOCHHK).

Porucha polykání (dysfagie) je závažným zdravotnickým a socioekonomickým problémem. Dlouhodobě trvající či těžké formy poruchy polykání mohou vést k vážným komplikacím, každá porucha polykání významně zhoršuje kvalitu života pacienta. Porucha polykání je příčinou i následkem mnohých onemocnění.

V ČR je možno se k akci připojit prostřednictvím „Dne otevřených dveří“ a pacientům se subjektivní poruchou polykání nabídnout vyšetření. „Den otevřených dveří je určen pro pacienty se subjektivní poruchou polykání, tedy potížemi či bolestí při polknutí, kašlem při jídle nebo pití, necíleném hubnutí atd.,“ sdělil Břetislav Gál, přednosta KOCHHK.

„Pacienti mohou ve středu 12. 12. přijít do naší ambulance od 8:00 – 13:00 bez objednání či dalšího doporučení, kde s nimi budou zkonzultovány jejich problémy s polykáním,“ upřesnila prim. MUDr. Pavla Urbánková, zástupkyně přednosty KOCHHK.

Cílem tohoto dne je zvýšit mezi zdravotnickými pracovníky i mezi veřejností informovanost o normálním polykání a o poruchách polykání, jejich příčinách, možnosti časné diagnostiky, komplikacích a managementu poruch polykání a dále prostřednictvím krátkého dotazníku sesbírat data o počtu a způsobu vyšetřeních pacientů s orofaryngeální dysfagií.

Spektrum pacientů zahrnuje osoby s nádory v oblasti hlavy a krku včetně následující onkologické léčby (aktinoterapie, chemoterapie), osoby s neurologickým postižením (cévní mozková příhoda, nádorové postižení mozku, Alzheimerova choroba, extrapyramidové syndromy, ALS, RSM apod.), geriatrické pacienty, osoby po chirurgické léčbě včetně traumatologie, méně často i osoby s vrozenými vývojovými vadami inkriminované oblasti.

Vzhledem k rozmanitosti příčin poruch polykání se obtížně stanovuje přesná incidence poruch polykání v populaci, dle současných poznatků jsou výskyt a závažnost dysfagie spíše podhodnocovány. V České republice se po vzoru zahraničí (např. Voice and Swallowing Centers v USA) začíná budovat systém komplexních diagnostických a terapeutických center.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz