,

Aktuality k onemocnění COVID-19

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má v současné době na anesteziologicko resuscitační klinice čtyři pacienty s onemocněním COVID-19 v těžkém stavu. Vzhledem k přibývajícímu množství pacientů, kteří jsou hospitalizováni kvůli jiným zdravotním problémům a jsou pozitivní, nemocnice otevřela další izolovaná lůžka právě pro tyto pacienty.

Anesteziologicko resuscitační klinika FNUSA a LF MU má nyní celkem vyčleněných šest intenzivních lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 ve vážném stavu. „Nyní máme na klinice čtyři takové pacienty, tři jsou na umělé plicní ventilaci, jeden je napojen také na mimotělní podporu výměny krevních plynů, přístroj ECMO,“ uvedl přednosta ARK FNUSA a LF MU prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., a dodal, že v případě rapidního navýšení počtu takových pacientů je nemocnice schopna „otevřít“ dalších šest lůžek. „To už bychom ale byli nuceni omezit plánované operace. Na těchto lůžkách máme momentálně běžné neinfekční pacienty, kteří potřebují intenzivní péči.“

Kvůli navyšujícímu se počtu pozitivních pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni s jinými zdravotními problémy, bylo vyčleněno dalších 21 lůžek s rozvodem kyslíku. „Momentálně na tomto nově vytvořeném oddělení máme pět pacientů. Předpokládáme, že se lůžka postupně budou zaplňovat a samozřejmě máme připraven krizový scénář s dalšími dvaceti lůžky,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák. „Pokud se bude situace zhoršovat, nevidím jako největší problém samotná lůžka, ale vytíženost a množství zdravotnického personálu. S tím souvisí i testování, které se snažíme průběžně navyšovat. Jsme částečně omezeni právě nedostatkem sester a v tuto chvíli čekáme také na dodání dalšího analyzátoru do našich laboratoří,“ dodal ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Momentálně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně testuje denně zhruba 200 lidí – indikované pacienty, samoplátce, hospitalizované pacienty i zaměstnance. Ještě do konce tohoto týdne se kapacita navýší díky prodloužení otvírací doby odběrového centra, které bude fungovat až do 19 hodin.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz