Tisková zpráva, 20. 1. 2017, Brno

Kamil Paruch a jeho kolega Jakub Švenda z týmu Medicinální chemie Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získali grant ve výši 300 000 USD (7,5 mil. Kč) od americké nadace Isabel & Alfred Bader Fund (je součástí neziskové společnosti Bader Philanthropies) pro pokračování výzkumu v organické chemii.

Grant, poskytnutý na období tří let, pomůže tomuto týmu pokračovat ve výzkumu v oblasti biomedicíny vybraných závažných onemocnění za použití metod organické chemie. Jejich výzkum v rámci FNUSA-ICRC a Masarykovy univerzity již přinesl vysoce kvalitní publikace a patenty na nové léčivé látky s potenciálním využitím coby léčiva závažných onemocnění, např. rakoviny prostaty (český patent jsme získali 14.10.2015).

Získaný grant bude doplňovat finanční zdroje, které laboratoř vedená Kamilem Paruchem a Jakubem Švendou již získala z několika národních a mezinárodních zdrojů. Pomůže zajistit flexibilní financování vybraných aktivit a tím bude doplňovat relativně rigidní financování ze standardních výzkumných grantů. Tím zajistí hladké pokračování výzkumů. Přispěje také ke zvýšení počtu talentovaných českých studentů chemie, hlásících se o stipendia Alfreda Badera, které umožňují studovat chemii na prestižních amerických univerzitách. Paruch i Švenda v minulosti získali toto stipendium, které jim umožnilo studovat na Columbia University a Harvard University.

Fond, který podporu poskytl, je pojmenován po Isabele a Alfredu Baderových z Milwaukee (stát Wisconsin). Alfred Bader (92 let) je americký chemik, podnikatel, filantrop a sběratel umění. Narodil se ve Vídni v roce 1924, jeho otec byl českého židovského původu. V roce 1938 byl Afred Bader poslán do Anglie a poté do Kanady, aby unikl před nacismem. Po ukončení studií chemie a historie na Queens University v Kanadě přešel na postgraduální stadium chemie na Harvard University. Po několika letech působení u firmy PPG založil v roce 1954 firmu Aldrich Chemical Co., která se stala předním dodavatelem kvalitních chemikálií pro výzkumné účely. V roce 1975 se firma Aldrich spojila se společností Sigma Chemical Company a vznikla firma Sigma-Aldrich Corporation. Tu vedl Dr. Bader až do odchodu do důchodu v roce 1991. Nyní je tato firma vlastněná společností Merck.

Alfred Bader je zmíněn v časopise Chemical & Engineering News jako jeden z předních 75 lidí, kteří přispěli k rozvoji chemického průmyslu. Za své zásluhy obdržel ocenění např. od Americké chemické společnosti, Amerického institutu chemiků, a České akademie věd, a čestné doktoráty od Purdue University, Northwestern University, University of Edinburgh, Glasgow University a Masarykovy univerzity a dalších univerzit.

Isabel Alfred Baderovi se věnují dobročinným účelům v České republice už dlouhou dobu, od roku 2015 prostřednictvím fondu, které nese jejich jméno.  Baderovi podporují české studenty chemie prostřednictvím Stipendií Alfreda Badera. Ty umožňují českým studentům studovat na Harvard University, Columbia University, Imperial College of London a University of Pennsylvania. Od roku 1994 každoročně uděluje Česká chemická společnost Ceny Alfreda Badera za výzkum v organické a bioorganické chemii. Isabel & Alfred Bader Fund dale podporuje v ČR program zaměřující se na podporu občanské společnosti, vzdělávání a kultury. Další aktivity vyvíjí v USA.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz