Bariatrické operace mění celkovou kvalitu života

Bariatrické operace mění celkovou kvalitu života

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU obnovila svůj bariatrický program, tedy elektivní operativu specializovanou na chirurgické řešení obezity. „V současné době provádíme pouze operace zmenšující žaludek, v brzké době ale plánujeme rozšíření portfolia výkonů o bypassové operace,“ uvedl vedoucí poradny bariatrické chirurgie MUDr. Vadim Prudius, Ph.D.

MUDr. Vadim Prudius, Ph.D.

Bariatrickou chirurgii si většina lidí spojí se zmenšením žaludku, ale je to vždy pravda? Jaké zákroky je možné v rámci chirurgické léčby obezity provést?

Zmenšení žaludku neboli sleeve gastrektomie zůstává stále preferovaným výkonem, v poslední době ale vzrůstá také počet takzvaných bypassových operací. Ty kombinují výhody zmenšení plochy žaludku s funkčním zkrácením tenkého střeva.

Kdy se takové zákroky hodí, pro koho jsou vhodné?

Chirurgická intervence je vhodná především pro pacienty s obezitou III. stupně, která je velmi často kombinovaná s dalšími nemocemi, jako je hypertenze a cukrovka. Takoví pacienti z bariatrických výkonů významně profitují. Očekáváme u nich především celkové zlepšení zdravotního stavu, možnost snížení dávek léků na zmiňované choroby a v některých případech i jejich úplné vysazení.

Je obezita III. stupně „podmínkou“?

Bariatrickou chirurgii je možné zvážit i u pacientů s obezitou II. stupně, pokud jsou u nich přítomny další komorbidity – zejména metabolický syndrom, kardiorespirační choroby a některá onemocnění kloubů. U těchto pacientů předpokládáme chirurgicky navozeným snížením hmotnosti zlepšení průběhu chronických onemocnění.

Je podstoupení operace něčím limitováno?

Případné provedení chirurgického výkonu může být omezeno věkem pacienta. Pokud se jedná o pacienty starší šedesáti let, je nutné zvážit poměr přínosů a rizik operace. V případě starších pacientů je primárním cílem výkonu zlepšení kvality života a to i v případech, kdy nelze očekávat jeho významné prodloužení.

Co by pacient se zájmem o bariatrickou operaci měl udělat? Musí mít např. doporučení od jiných lékařů?

Základní indikací je obezita III. stupně a metabolický syndrom. V rámci doporučení k zákroku je důležitá spolupráce s diabetologem, praktickým lékařem a kardiologem. V případě naší nemocnice komplexní péči o pacienty s obezitou zajišťuje ambulance Kardiovize při II. interní klinice FNUSA a LF MU, která také k bariatrickému zákroku odesílá.

Kardiovize zároveň pořádá pravidelný Bari-klub, na kterém se zájemci o operaci mohou pobavit s lékaři, spolu navzájem a v neposlední řadě i s pacienty, kteří mají zákrok už za sebou…

Setkání může být velmi nápomocné, pokud si pacienti operací nejsou jistí, nebo mají nezodpovězené otázky ohledně odbornějších záležitostí. Neformální setkání se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 16 hodin v 3. poschodí budovy C1, nejbližší termín je 1. června. A ještě doplním, že schůzka v rámci klubu je nezávazná, pro zájemce má čistě informativní charakter.

Jaké bývají výsledky bariatrické chirurgie? Máte od pacientů zpětnou vazbu? Předpokládám, že velkou roli hraje i individuální odhodlání pacienta žít zdravěji…

V prvních šesti měsících očekáváme snížení hmotnosti o cca 20–35 kg, dále se rychlost hubnutí zpomaluje na zhruba 2–3 kg za měsíc. Po prvním roce od operace očekáváme redukci hmotnosti v rozmezí 30–55 kg. Individuální odhodlání pacienta a jeho spolupráce hraje ve finálním dlouhodobém výsledku velkou roli. Pacient je po zákroku doživotně sledovaný v bariatrické ambulanci, kde hodnotíme efekt výkonu a případné komplikace.

Jak běžné tyto operace jsou? Lze v posledních letech pozorovat např. zvyšující se trend?

Ve světě jsou bariatrické výkony poměrně běžné, podstoupí je přibližně 580 tisíc pacientů ročně. V Česku je takových operací ročně prováděno okolo dvou tisíc. Novinkou nejsou ani ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, program byl na naší klinice realizován už před více než deseti lety. Po pauze na něj tedy pouze navazujeme. Jinak lze tvrdit, že počet těchto výkonů stoupá, a to především z důvodu jejich efektivity ve zlepšování celkové kvality života pacientů a mírnění průběhu chronických onemocnění.